15
December

Etymologický výskum slovenského jazyka: aktuálny stav a perspektívy

Začiatok
15. dec. 2016 14.45 hod.
Koniec
15. dec. 2016 17.00 hod.
Miesto
Akropola Filozofickej fakulty Univerzity Konštantina Filozofa, Hodžova 1
Mesto
Nitra, Nitriansky kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Popis

Interdisciplinárne dialógy: Etymologický výskum slovenského jazyka: aktuálny stav a perspektívy

Prednáša: PhDr. Ľubor Králik, CSc. z JÚ ĽŠ SAV v Bratislave

 

Etymológia ako náuka skúmajúca pôvod, prvotný význam a príbuznosť slov patrí k najstarším jazykovedným disciplínam. Prednáška prináša základné informácie o dejinách etymologického výskumu na Slovensku a naznačuje jeho možné ďalšie smerovanie. Osobitná pozornosť sa venuje Stručnému etymologickému slovníku slovenčiny (Bratislava 2015) ako nateraz jedinému etymologickému kompendiu spracúvajúcemu výlučne slovenskú slovnú zásobu. Na vybraných slovníkových heslách sa názorne ilustrujú rôzne aspekty etymologickej interpretácie konkrétnych výrazov, ako aj otázky súvisiace s lexikografickou prezentáciou relevantných informácií (v kontexte typológie etymologických slovníkov).

Viac informácií

Pozvánka

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Listy a kvety púpavy lekárskej sú súčasťou jarných liečebných kúr.
Zistite viac