15
December

Etymologický výskum slovenského jazyka: aktuálny stav a perspektívy

Začiatok
15. dec. 2016 14.45 hod.
Koniec
15. dec. 2016 17.00 hod.
Miesto
Akropola Filozofickej fakulty Univerzity Konštantina Filozofa, Hodžova 1
Mesto
Nitra, Nitriansky kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Popis

Interdisciplinárne dialógy: Etymologický výskum slovenského jazyka: aktuálny stav a perspektívy

Prednáša: PhDr. Ľubor Králik, CSc. z JÚ ĽŠ SAV v Bratislave

 

Etymológia ako náuka skúmajúca pôvod, prvotný význam a príbuznosť slov patrí k najstarším jazykovedným disciplínam. Prednáška prináša základné informácie o dejinách etymologického výskumu na Slovensku a naznačuje jeho možné ďalšie smerovanie. Osobitná pozornosť sa venuje Stručnému etymologickému slovníku slovenčiny (Bratislava 2015) ako nateraz jedinému etymologickému kompendiu spracúvajúcemu výlučne slovenskú slovnú zásobu. Na vybraných slovníkových heslách sa názorne ilustrujú rôzne aspekty etymologickej interpretácie konkrétnych výrazov, ako aj otázky súvisiace s lexikografickou prezentáciou relevantných informácií (v kontexte typológie etymologických slovníkov).

Viac informácií

Pozvánka

Hore
Veda v CENTRE 12/2020
Quark_01/2021
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Podľa posledných výskumov mohol chlieb jedávať už prahistorický človek.
Zistite viac