5
December

Archeológia pod vodou

Začiatok
05. dec. 2016 13.00 hod.
Koniec
06. dec. 2016 15.00 hod.
Miesto
miestnosť 4P1, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, 981 43 Trnava
Mesto
Trnava, Trnavský kraj, Slovenská republika
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
Archeologický ústav SAV, Katedra klasickej archeológie FF TU v Trnave
Spoluorganizátori
Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Zavod za Podvodno Arheologijo Slovinsko
Popis

Prednáškový cyklus o podvodnej archeológii.

5.12.2016 o 13.00 vo veľkej zasadačke Slovenskej akadémie vied na Akademickej ulici č. 2 v Nitre

6.12.2016 o 12.00 v miestnosti 4P1 Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnave

Pozvánka

Hore
Aurelium - centrum vedy
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
TVT Utorok s prírodou 2019
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Pri bunkovej smrti rozlišujeme 2 typy – nekróza a apoptóza.
Zistite viac