21
September

Veda v CENTRE: Geografické informačné systémy (v rámci Noci výskumníkov 2016)

Začiatok
21. sep. 2016 17.00 hod.
Koniec
21. sep. 2016 19.00 hod.
Miesto
Ponk, o. z., ul. Východná č.10 (pod Nitrianskym hradom)
Mesto
Nitra, Nitriansky kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
NCP VaT pri CVTI SR; UKF v Nitre
Popis

Každá vedecká práca spočíva zo zbierania dát ich následného spracovania a analýz, čím sa získavajú nové hodnotné dáta, ktoré je možné ďalej spracovávať, interpretovať a vizualizovať.  Ak sa realizovaný výskum dotýka priestorových údajov, to znamená, že ak získaným dátam vieme prideliť geografickú polohu, ponúka sa možnosť použitia geografických informačných systémov (GIS).

Hosť: Mgr. Imrich Jakab, PhD., Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – popularizátor vedy, GIS špecialista, didaktik ekologickej a environmentálnej výchovy

 

VEDA v CENTRE pri príležitosti podujatia Noc výskumníkov 2016

 

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE 12/2020
Quark_01/2021
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Mikrobiológia je vedný odbor, ktorý skúma jednobunkové mikroorganizmy a nebunkové mikroorganizmy.
Zistite viac