10
Október

Technické vzdelávania ako súčasť všeobecného vzdelávania

Začiatok
10. okt. 2016
Koniec
11. okt. 2016
Miesto
Hotel Šachtička
Mesto
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Popis

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov zaoberajúcich sa didaktickými a odbornými otázkami výučby technických odborných predmetov na základných, stredných a vysokých školách i v rámci prípravy učiteľov predmetu Technika na učiteľských fakultách. Riešená problematika bude zameraná aj na Inovovaný štátny vzdelávací program vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na základných školách v Slovenskej republike.

 

Účastníci konferencie budú následne prezentovať nielen najnovšie dosiahnuté výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti, ale i riešenia rôznych didaktických a odborných problémov so zameraním na technické vzdelávanie na jednotlivých typoch škôl na Slovensku a v zahraničí.

 

Stránka podujatia

Hore
Bratislavská vedecká cukráreň
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
TVT Utorok s prírodou 2019
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Červená krvinka dokáže spraviť okruh celého vašeho tela za 20 sekúnd.