10
Október

Technické vzdelávania ako súčasť všeobecného vzdelávania

Začiatok
10. okt. 2016
Koniec
11. okt. 2016
Miesto
Hotel Šachtička
Mesto
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Konferencia
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Popis

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov zaoberajúcich sa didaktickými a odbornými otázkami výučby technických odborných predmetov na základných, stredných a vysokých školách i v rámci prípravy učiteľov predmetu Technika na učiteľských fakultách. Riešená problematika bude zameraná aj na Inovovaný štátny vzdelávací program vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na základných školách v Slovenskej republike.

 

Účastníci konferencie budú následne prezentovať nielen najnovšie dosiahnuté výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti, ale i riešenia rôznych didaktických a odborných problémov so zameraním na technické vzdelávanie na jednotlivých typoch škôl na Slovensku a v zahraničí.

 

Stránka podujatia

Hore
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Rod baktérií Cronobacter má meno podľa gréckeho titána Krona, kt. prehĺtal svoje novonarodené deti.
Zistite viac