25
Máj

14. medzinárodné sympózium – MEMS 2016

Začiatok
25. máj. 2016
Koniec
27. máj. 2016
Miesto
Bratislava
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Sympózium
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
STU v Bratislave
Popis

14. medzinárodné sympózium MEMS 2016 (MECHATRONIKA 2016, Autotronika, Nanotronika, Biomechatronika, Komparatívna technika) podobne ako aj predchádzajúce podujatia MECHATRONIKY má za cieľ sprostredkovať pracovníkom vzdelávacích, vedeckých a iných organizácií informácie o súčasnom stave a ďalšom zavádzaní odboru mechatronika, autotronika, nanotronika, komparativna technika do vzdelávacieho procesu. Bude vhodnou platformou pre výmenu skúseností získaných v tomto procese a vytvorí príležitosti pre ďalšie rozvíjanie spolupráce. Výsledky sympózia budú zhrnuté do odporúčaní pre pracovníkov zaoberajúcich sa touto problematikou.
Hlavné tematické okruhy 
- súčasný stav a vývojové tendencie mechatroniky, autotroniky, nanotroniky, komparatívnej techniky
- vzdelávanie v oblasti mechatroniky, autotroniky, nanotroniky, komparatívnej techniky
- spolupráca pracovísk so zameraním na  mechatronicku, autotroniku, nanotroniku, komparatívnu techniku,
- mikromechatronika,
- nadväznosť učebných osnov na mechatronicku, autotroniku, nanotroniku, biomechatronikou,
 a komparatívnu techniku a  koncipované ciele odborného štúdia,
- pomôcky a prípravky pre laboratórne cvičenia a zavadzanie do priemyslu.

Viac informácií o podujatí nájdete na www.mechatronika.sjf.stuba.sk 

Hore
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Agrofilm
TVT2020 prihlasovanie
sutaz FB TVT 2020
TVT2020 súťaže
Quark_9/2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Učenie nás môže baviť, no potrebná je k tomu vnútorná motivácia.
Zistite viac