20
Apríl

Starostlivosť o náš spoločný domov

Začiatok
20. apr. 2016
Koniec
20. apr. 2016
Miesto
RKCMBF UK, v Aule Benedikta XVI, Kapitulská 26, Bratislava
Mesto
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Prednáška
Cieľová skupina
široká verejnosť
Organizátor
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Popis

Študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK pri príležitosti Dňa Zeme pozýva na odbornú diskusiu na tému: Starostlivosť o náš spoločný domov. Ide o odbornú diskusiu zameranú na problematiku životného prostredia. Tejto téme sa venuje málo pozornosti, aktuálne sa však dotýka každého človeka. Ľudské aktivity sa stali príčinou ekologickej nerovnováhy a výrazného zhoršovania stavu prostredia. Klimatické zmeny, zánik prirodzených ekosystémov, migrácie organizmov a ľudí za lepšími životnými podmienkami – to všetko ohrozuje „zdravie“ našej planéty. Príčinu i riešenie možno hľadať na ekologickej, ekonomickej, legislatívnej i duchovnej úrovni, čím sa vynára naliehavá potreba interdisciplinárneho dialógu. Hlavným cieľom pripravovaného podujatia je rozvinutie medzi fakultnej spolupráce v rámci Univerzity Komenského nielen po odbornej stránke. Domnievame sa, že podujatie tohto typu je správnym krokom pre rozvoj a utužovanie spolupráce jednotlivých súčastí univerzity, ale je aj skvelou demonštráciou vysokej odbornej úrovne Univerzity Komenského. Cieľovou skupinou podujatia sú študenti všetkých fakúlt UK, ako aj odborná a laická verejnosť. Podujatie začína o 9.45 hod. Viac informácii o programe na http://frcth.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/rkcmbf-uk/article/starostlivost-onas-spolocny-domov/

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Činnosť mozgu úzko súvisí s tým, aké je naše poznávanie, vnímanie, pamäť a správanie v bežnom živote
Zistite viac