13
Apríl

Simulovaný súdny proces podľa uhorského feudálneho práva a Tripartita

Začiatok
13. apr. 2016 14.00 hod.
Koniec
13. apr. 2016 16.00 hod.
Miesto
učebňa P05 na Právnickej fakulte (PrávF) UPJŠ v Košiciach, Kováčska 26
Mesto
Košice, Košický kraj, Nám, Slovenská republika
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
mládež
Organizátor
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Popis

Príďte sa pozrieť finále VII. ročníka Simulovaného súdneho procesu podľa uhorského feudálneho práva a Tripartita.

Študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia majú možnosť vyskúšať si pozície žalobcov i obhajcov v kauzách, ktoré sa v minulosti reálne na súdoch riešili. Aktívna účasť v procese vyžaduje znalosť uhorského obyčajového práva (civilného i trestného), ktorú si študenti môžu osvojiť v zimnom semestri v rámci výberového predmetu Tripartitum.

 

„Ide o unikátnu spoluprácu dvoch katedier pri výučbe predmetov Tripartitum Štefana Werbőczyho a jeho význam pre moderné právo, Dejiny procesného práva do roku 1848, Dejiny štátu a práva na Slovensku a Právna rétorika,“ hovorí doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD.

 

Infromácie o priebehu Simulovaného súdneho procesu nájdete v tlačovej správe

Hore
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Cievy v ľudskom tele by mohli obísť našu zemeguľu na rovníku dvakrát.
Zistite viac