Počet triangulárnych noriem na špeciálnych typoch zväzov

05. jan. 2019 • Matematické vedy

Počet triangulárnych noriem na špeciálnych typoch zväzov

Zdanlivé priblíženie dvoch nebeských telies na oblohe v rámci astronómie; v logike spojenie dvoch výrokov; spojitosť; časová zhoda; súvislosť, ale aj gramatická spojka či pojem často skloňovaný v ekonómii – to je konjunkcia.

Ako modely pre konjunkciu sa zvyčajne využívajú triangulárne normy, pričom obvykle sa uvažujú na jednotkovom intervale, kde ich existuje nekonečný počet. „Ak ale skúmame logické modely s konečným počtom pravdivostných hodnôt, ide vlastne o triangulárne normy na konečných zväzoch, ktorých počet je tiež konečný,“ podotkli Michaela Bruteničová a jej školiteľ Vladimír Janiš z Katedry matematiky, FPV UMB, Banská Bystrica v ich práci Počet triangulárnych noriem na špeciálnych typoch zväzov (The number of triangular norms on a special type of lattices).

V prvej časti práce sú vysvetlené základné pojmy a predstavené súčasné poznatky o počte t-noriem na najjednoduchšom type zväzu, nazývanom reťazec. V súčasnosti sú známe ich počty pre reťazce do dĺžky 14, vysvetľujú autori. V ďalšej časti ich práce je podrobne odvodený vzťah pre horné ohraničenie počtu t-noriem na konkrétnom type zväzu, ktorý nie je reťazec. Vzťahy opisujúce počet t-noriem na skúmaných typoch zväzov sú predvedené v niekoľkých názorných príkladoch. „Triangulárne normy (t-normy) patria medzi zobrazenia, ktoré sa využívajú v aplikáciách viacerých vedných oblastí. Jednou z nich je model konjunkcie v logike, špeciálne vo fuzzy logike, ktorá je nenahraditeľná v informatike a technike, napríklad v súvislosti s fuzzy rozhodovaním,“ konštatujú autori práce.

Postupne vysvetlili pojem triangulárnej normy na zväze, predstavili už známe výsledky o počtoch t-noriem na reťazcoch a rozšírili tieto poznatky na ďalší špeciálny typ zväzu. Prostredníctvom zväzu sa podľa nich dajú prezentovať informácie, ktoré sú medzi sebou neporovnateľné. „Preto nám t-normy na zväzoch poskytujú iné možnosti využitia než zobrazenia na lineárne usporiadaných množinách. V práci sme opísali špeciálny typ zväzu a v priebehu odvodzovania počtu všetkých t-noriem sme naznačili, ako môže t-norma na takomto zväze vyzerať.“

Príspevok vyšiel v rámci zborníka Študentskej vedeckej konferencie 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. (zborník)

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce, vyskúšať si a zažiť jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a v neposlednej miere aj získať možnosť publikovať svoj prvý príspevok. Pre mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom.

Tentokrát mali možnosť stretnúť sa študenti Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici na spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). Konferenciu hostila Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. Študenti bakalárskeho, magisterského a prvého ročníka doktorandského štúdia úspešne prezentovali výsledky svojho výskumu v sekciách konferencie: Biológia; Ekológia a environmentalistika; Fyzika, Chémia a Matematika; Geografia a regionálny rozvoj; Informatika; Didaktika biológie, geografie; Didaktika matematiky, fyziky, informatiky a techniky.

 

Informačný a foto zdroj:

https://konferencie.ukf.sk/index.php/svk/svk2018 (september 2018)

autori príspevku: Michaela Bruteničová; Školiteľ: Vladimír Janiš

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Biosférická rezervácia UNESCO s názvom El Triunfo leží na juhu mexického štátu Chiapas.
Zistite viac