Po stopách Keltov, Rimanov a Germánov na Slovensku


Po stopách Keltov, Rimanov a Germánov na Slovensku

Rimania, Kelti či Germáni na území Slovenska? Nedávne objavy rímskych architektúr na niekdajšej akropole bratislavského oppida v okolí Bratislavského hradu potvrdili ich prítomnosť u nás. Tieto objavy priniesli nečakané prekvapenie pre laickú a odbornú verejnosť. Sú svedectvom záujmu Rímskej ríše, ktorú bolo vtedy možné považovať za novú stredomorskú veľmoc, o stredodunajské územia. Pracovníci Archeologického ústavu SAV majú na stole projekt „Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity“. Ako zodpovedný riešiteľ pôsobí doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc., Archeologický ústav SAV.

„Tento záujem sa zintenzívnil po prelome letopočtov, keď rímska moc z juhu dosiahla Dunaj a zároveň sa na území severne od jeho toku usadili kmeňové skupiny germánskych Kvádov. V porovnaní s predchádzajúcou keltskou civilizáciou znamenal príchod týchto barbarov na juhozápadné Slovensko spočiatku kultúrny regres. V kontakte s antickým svetom sa Kvádi ale zoznamovali s vymoženosťami rímskej kultúry. Procesy rímskeho ovplyvňovania a akulturácie barbarského sveta, od počiatočného používania rímskych výrobkov až po napodobňovanie rímskeho životného štýlu, budú v projekte študované na príkladoch keltských, rímskych a germánskych sídiel, primárne na juhozápadnom Slovensku a na vybraných príkladoch z horských oblastí Slovenska,“ uvádzajú riešitelia projektu.

Územie západného a stredného Slovenska v dobe laténskej a v dobe rímskej poskytuje podľa nich širokú paletu rôznorodých sídliskových štruktúr, ktoré sa rôznia z kultúrneho, geografického, chronologického i spoločenského hľadiska. Cieľom projektu je v prípadových štúdiách analyzovať a lepšie spoznať túto rôznorodosť. Predmetom výskumu sú predovšetkým keltské a germánske osady na juhozápadnom Slovensku, ale aj dve sídliská púchovskej kultúry na severe krajiny. „Kvádske sídla doby rímskej ponúkajú možnosť sledovať procesy osvojovania si rímskeho životného štandardu zo strany miestnej nobility. Rímske architektúry severne od Dunaja sú fenoménom, ktorým sa môže ´popýšiť´ len kultúrna zóna stredodunajského barbarika,“ konštatovali vedci z Archeologického ústavu SAV.

Realizácia projektu siaha do obdobia 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020.

 

Informácie poskytla: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.

Ďalší zdroj informácií:

http://ff.truni.sk/kelti-rimania-germanividiecke-osady-sidla-elity

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /phtorxp/

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Články
Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Zatmenia Slnka a Mesiaca jednoznačne patria k tým najpútavejším astronomickým udalostiam.
Zistite viac