Po Paríži bude Bratislava hostiť stovky expertov na ochranu ovzdušia


Po Paríži  bude Bratislava hostiť stovky expertov na ochranu ovzdušia

Väčšina ľudí žijúcich v európskych mestách je vystavená zlej kvalite ovzdušia. Cestná doprava, poľnohospodárstvo, elektrárne, priemysel a domácnosti sú najväčšími zdrojmi znečisťujúcich látok v Európe. Fórum pre čisté ovzdušie sa v minulom roku uskutočnilo v Paríži a bolo príležitosťou pre tvorcov politických rozhodnutí a zainteresované strany, aby sa podelili o vedomosti a pomáhali pri realizácii európskych, vnútroštátnych a miestnych politík a v oblasti leteckej dopravy. Fórum sa zameralo na tri oblasti: kvalita ovzdušia v mestách; poľnohospodárstvo a kvalita ovzdušia;  letecká doprava.

Infografika: Znečistenie vnútorného ovzdušia

Po Paríži zvíťazila Bratislava v silnej konkurencii. Bude hostiť toto prestížne environmentálne podujatie. V novembri 2019 sa v Bratislave uskutoční európske fórum pre čistejšie ovzdušie – Clean Air Forum. Právo zorganizovať podujatie z prostriedkov EÚ, na ktorom sa zúčastní vyše 500 odborníkov z celej Európy, si Slovensko vybojovalo v silnej konkurencii. O organizáciu mali záujem napríklad Španieli, Nemci, Česi, Poliaci, Belgičania alebo škandinávske krajiny.

„Veľmi si vážim, že Bratislava sa na pár dní stane hlavným mestom čistého ovzdušia Európskej únie," uviedol šéf envirorezortu László Sólymos a úspech Slovenska vyzdvihol i eurokomisár Karmenu Vella. „Zorganizovanie fóra v strednej Európe pomôže upozorniť na špecifické problémy tohto regiónu," uviedol, pričom pochválil kvality podujatia Clen Air Dialogue, ktoré sa konalo v Bratislave v apríli a zožalo pozitívne reakcie.

Rezort vtedy zástupcom Európskej komisie deklaroval, že zlepšenie kvality ovzdušia a zdravia ľudí je jednou z najdôležitejších priorít ministerstva, pričom za týmto účelom prijíma systémové opatrenia. Počas podujatia envirorezort vyzval všetky ministerstvá, aby pokračovali v čo najužšej súčinnosti a v súlade s politikami s úzkou väzbou na čistotu ovzdušia, ktoré sa zaoberajú napríklad riešením emisií z vykurovania, priemyslu, dopravy, ale aj vplyvom poľnohospodárstva.

Infografika: Zdravotné dôsledky znečistenia

Ministerstvo životného prostredia už implementovalo emisné limity pre veľké spaľovacie zariadenia, prijalo stratégiu pre prachové častice PM10, do zákona o ovzduší presadilo povinnosť každé tri roky preskúmať programy na zlepšenie kvality ovzdušia. Veľký význam envirorezort prikladá aj zlepšeniu informovanosti. Vlani zaviedlo povinnosť informovať obyvateľov o smogovej situácii a len nedávno sprístupnilo webstránku informujúcu o možnostiach prechodu na menej znečisťujúce zdroje lokálneho vykurovania http://vykurovanie.enviroportal.sk/. Okrem toho sa na ochranu ovzdušia využívajú i programy financované z eurofondov, Environmentálneho fondu či štátneho rozpočtu a envirorezort.

Infografika: Zdroje znečistenia v Európe

Ministerstvo životného prostredia SR v súčasnosti pripravuje novú stratégiu ochrany ovzdušia, ktorá bude zahŕňať dva kľúčové dokumenty: Národný program znižovania emisií a Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia. Envirorezort plánuje predmetnú stratégiu predložiť vláde začiatkom budúceho roka.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Ministerstvo životného prostredia SR

Infografika: Európska environmentálna agentúra

Viac informácií: Clean Air Forum: 16 and 17 November 2017

 

 

Hore
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
Quark_2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Komplexný biologický proces, rytmus pohybovej aktivity, je ovplyvniteľný jedným génom.
Zistite viac