Plazmidy, ktoré majú pomáhať priemyslu

09. jún. 2019 • Biologické vedy

Plazmidy, ktoré majú pomáhať priemyslu

V génovom inžinierstve sa plazmidy využívajú na vnášanie cudzorodej genetickej informácie do buniek. Častým príkladom génov umiestnených na plazmidoch baktérií je gén odolnosti voči antibiotiku. Jedným z príkladov je do plazmidu baktérie vložený gén na tvorbu inzulínu, ktorý pomohol diabetikom plnohodnotnejšie žiť. Plazmid je relatívne krátka, do kruhu uzavretá molekula DNA, nachádzajúca sa v cytoplazme bunky.

Na konštrukciu expresných systémov založených na plazmide R1 sa zameriavajú autori Petra Chaľová, Adriána Dusíková, Ján Krahulec, Nikola Mojtová, Hana Hrutková a Martin Šafranek (Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovensko) vo svojej práci Sledovanie vplyvu špecifických elementov regulácie replikácie plazmidu R1 na základe konštrukcie plazmidov.

„To najdôležitejšie, čo táto práca a výskum v oblasti produkcie rekombinantných proteínov aj pre komerčnejšie účely prinesie, je vytvorenie expresného systému, ktorý bude najekonomickejší a ľahko produkovateľný a bude slúžiť na produkciu rekombinantných proteínov,“ uviedla Petra Chaľová s tým, že využitie je možné nájsť v rôznych priemyselných odvetviach ako farmaceutický priemysel, potravinársky, chemický, textilný a mnoho ďalších.

Cieľom tejto práce je konštrukcia série plazmidov v baktérii Escherichia coli, ktoré budú potrebné na monitorovanie vplyvu jednotlivých regulačných elementov. Odborná verejnosť si z toho môže odniesť rozsiahle poznatky o konštrukcii vektorov založených na nízkokópiovom plazmide R1 a takisto rozdielnosť expresie v takýchto systémoch, a teda aj poznatky o regulácii replikácie rôznych regulačných elementov z plazmidu R1.

Prínos pre širokú verejnosť vidí autorka v dostupnosti takých systémov, v ktorých bude produkcia rekombinantných proteínov bežať ľahko a lacno.

So svojou prácou sa autori zapojili do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie poskytla: Petra Chaľová

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /qimono/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Slovenská etnologička Božena Filová sa od počiatkov vedeckej kariéry zasadzovala za angažovanú vedu.
Zistite viac