Osobnosť roka v oblasti technológií – doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.

12. aug. 2015 • Technické vedy

Osobnosť roka v oblasti technológií – doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.

Osobnosťou roka v oblasti technológií sa stal doc. Ing. Sergej Hloch, PhD., z Fakulty výrobných technológií, Technickej univerzity v Košiciach za vynikajúce výsledky dosiahnuté v rámci riešenia projektov výskumu technológie vodného prúdu a za mimoriadny prínos pre interdisciplinárnu medzinárodnú vedeckú spoluprácu v oblasti progresívnych výrobných technológií.

Doc. Ing. Sergej Hloch, PhD., aj napriek relatívne mladému veku patrí k erudovanej a vysoko kvalifikovanej generácii vedeckých pracovníkov na vysokých školách. Viac ako desať rokov sa venuje výskumu v oblasti progresívnych výrobných technológií, a to najmä výskumu technológie vodného prúdu. Dôkazom o vynikajúcich výsledkoch jeho vedeckých prác v tejto oblasti sú aj významné ocenenia a uznania, ktoré získal. Doc. Hloch má výbornú medzinárodnú vedeckú povesť. Aktívne spolupracuje s významnými vedcami takmer z celého sveta a v nadväzovaní vedeckej spolupráce aktívne pokračuje aj ďalej. Pravidelne recenzuje príspevky v renomovaných karentovaných časopisoch a  v niektorých z nich je aj členom redakčných rád.

Má mimoriadne organizačné schopnosti s orientáciou na cieľ s vysokou empatiou. V úlohe vedúceho výskumnej skupiny je vždy pripravený pomôcť mladším kolegom. Jeho spolupracovníci ho rešpektujú ako človeka s otvorenou mysľou pre nové návrhy, je pracovitý v objavovaní nových technológií, a zároveň je nezávislým vedcom, ktorý prijíma nevyriešené problémy ako výzvu a nie ako problém.

Vedec roka SR 2014 – víťazi

Uverejnila: BK

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Modrotlač je od 28 11 2018 zapísaná do prestížneho zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.
Zistite viac