On-line atlas prachových častíc


On-line atlas prachových častíc

Atlas prachových častíc prináša databázu bežných a z hľadiska monitorovania zdrojov a transportu významných objektov (mikromarkerov) vyskytujúcich sa v usadenom prachu v konkrétnych oblastiach a miestach. Jeho cieľom je poskytnúť referenčné dáta, uľahčiť identifikáciu jednotlivých častíc a ilustrovať zloženie prachu z rôznych zdrojov. Ďalším cieľom je tiež poskytnúť platformu pre vedeckú a interdisciplinárnu spoluprácu, rozširovanie vedomostí o vplyve prachu na životné prostredie, rôznorodé oblasti ľudských činností a o možných zdravotných rizikách viazaných na jeho konkrétne zložky.

Hoci v súčasnosti existuje viacero databáz mikroskopických častíc tento atlas, je prvým dielom zameriavajúcim sa konkrétne na zložky usadeného prachu.

Za vznik atlasu patrí zásluha vedcom z Akademie věd Českej republiky. Spoluautorka atlasu Martina Havelcová, (vedúca Oddelenia geochémie Ústavu struktury a mechaniky hornin), o rizikách informovala podrobnejšie. „Ukládají se jak organické a anorganické částečky z lokálních zdrojů, tak i prach ze vzdálených požárů, sopečných výbuchů nebo vojenských operací, a všechen tento materiál se ještě před dopadem na zem promísí. Původ a zdroj atmosférického znečištění ale není z velké části ani známý,“ vysvetlila Havelcová.

Podľa nej, veda stojí pred úlohou spresniť identifikáciu jednotlivých častíc o rozmerov niekoľko mikrometrov až desiatok či stoviek mikrometrov a naučiť sa rozlišovať ich štruktúru, zloženie a hlavne pôvod. Práve pre ich ľahšie rozpoznávanie pripravil vedecký tím, ktorý sa zaoberá otázkami rozpoznávania častíc, a tým aj pôvodu a zdroja atmosferického znečistenia, webovú aplikáciu Atlas of Dust Particles (http://dustparticleatlas.gli.cas.cz/).

„Odborník i laik si v ní bude moci vyhledat informace o složení prachu v lokalitě, která ho zajímá, prohlédnout si mikroskopické fotografie a získat další poznatky z podrobně popsaných analýz. Současná databáze vzorků v atlase bude průběžně doplňována,“ dodal ďalší spoluautor atlasu Tomáš Hrstka z Geologického ústavu ČAV. Upresnil, že veľkú pozornosť vedecký tím venoval metodike a vývoju nových prístupov na analýzu prachových častíc, pomocou automatizovanej mikroskopie a umelej inteligencie.

Tento atlas vznikol ako súčasť projektu v Českej republike: Strategie AV21 – Výzkumný Program – Přírodní Hrozby: Automatická analýza prachových částic metodami elektronové mikroskopie a vytvoření databáze „mikro-markerů“ (T. Hrstka, J. Hladil, L. Chadimová).

 

Informácie poskytol a pripravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, na základe podkladov Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR

Foto: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Úvodná fotografia: Částice zgelovatělé rostlinné tkáně z uhlí

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Najviac bielkovín obsahuje telo rýb, plodov mora a hmyzu.
Zistite viac