Odštartoval medzinárodný projekt, ktorý sa snaží o vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti

10. jan. 2019 • Ekonomické vedy a obchod

Odštartoval medzinárodný projekt, ktorý sa snaží o vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti

Vytvoriť didaktický materiál pre vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti na úrovni vysokoškolského a stredoškolského vzdelávania a výmenu osvedčených postupov je cieľom projektu EUFin: Innovative integrated tools for financial literacy education across Europe. „Vypracovaním inovatívnych materiálov a ich testovaním na školách poskytneme nástroje na zlepšenie vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti,“ uvádzajú realizátori projektu.

Projekt bol podľa nich schválený Belgickou národnou agentúrou EPOS v programe Európskej únie Erasmus+ v kľúčovej akcii KA2 – Strategické partnerstvá, pre konzorcium zložené z 15 rôznych partnerov z 5 európskych krajín – Belgicka, Holandska, Talianska, Estónska a Slovenska. Z každej krajiny je do projektu zapojená univerzita, stredná škola a organizácia, ktorá sa zaoberá podporou finančnej gramotnosti. Za Slovensko je to Žilinská univerzita v Žiline. „K našej veľkej radosti a cti má možnosť reprezentovať univerzity a Slovensko Katedra ekonomiky,“ spresňujú predstavitelia univerzity. Potom sú to Obchodná akadémia, Veľká okružná, Žilina a Slovenská obchodná a priemyselná komora, regionálna komora Žilina.

Koordinátorom projektu je Katolícka univerzita Leuven v Belgicku. Realizácia má prebiehať do 31. augusta 2021. V dňoch 15. – 17. novembra 2018 sa prvým nadnárodným projektovým stretnutím v Leuvene v Belgicku začali práce na tomto medzinárodnom projekte.

Cieľovou skupinou projektu sú študenti a lektori na vysokých školách a učitelia a študenti na stredných školách. „Okrem toho predpokladáme aktívne vytváranie sietí medzi organizáciami mimo vzdelávacích inštitúcií.“ Týmto spôsobom projekt zaručí vysoký dopad na rôznych úrovniach, sú presvedčení realizátori projektu. Jedným z cieľov projektu je aj vytvorenie webovej stránky s otvoreným zdrojovým kódom a aktívnou výmenou praktických a didaktických materiálov na medzinárodnej úrovni.

Ďalšie informácie o projekte

projekt EUFin

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://coursesites.com/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Jednou z hlavných zložiek výživy človeka sú bielkoviny.
Zistite viac