Odhalené tajomstvá chémie

15. feb. 2019 • Chemické vedy

Odhalené tajomstvá chémie

Chémia je prírodná veda, ktorá sa zaoberá štúdiom zloženia látok, ich vlastností a interakcií. Niekedy sa nazýva aj „centrálna veda“, pretože spája a taktiež skúma spojenie s ostatnými prírodnými vedami, akými sú fyzika, materiálová veda, nanotechnológia, biológia, farmácia, bioinformatika a geológia. 

Chémiu dnes treba chápať v širšom zmysle, nielen ako klasickú „skúmavkovú“, ale aj ako mnohorakú, perspektívnu, zaujímavú a čarovnú vedu. Takýmto spôsobom sa ju snažia vysvetliť aj autori knihy Odhalené tajomstvá chémie, ktorými sú Miroslav Balog, Miroslav Tatarko a kolektív

Vydavateľstvo VEDA vydalo knihu Odhalené tajomstvá chémie prvýkrát v roku 2007. Kniha bola za krátky čas vypredaná. V roku 2018 vyšlo druhé doplnené vydanie, v rozsahu 526 strán (ISBN: 978-80-224-1681-8). Ide o multidisciplinárne dielo, ktorého spoločným menovateľom je chémia. Knihu spracovali odborníci, dlhodobo pracujúci v niektorej z mnohých oblastí vedy. Kládli si za cieľ jednoduchým a pútavým spôsobom vysvetliť čitateľom niektoré zaujímavé trendy v súčasnej chémii. 

Obálka knihy Odhalené tajomstvá chémieKniha Odhalené tajomstvá chémie, druhé doplnené vydanie, obsahuje 30 kapitol: Biochémia – úspešná dcéra chémie; Metódy biochemického výskumu; Výnimočné enzýmy; Krv nie je voda – vlastnosti a využitie krvi pri diagnostike chorôb; Biotechnologické využitie mikroorganizmov; Mikroorganizmy a zdravie; Antibiotiká ako nástroje na potlačenie nežiaducich mikroorganizmov; Oxidačný stres a rakovina; Mutanty, mutácie a ich dôsledky; Klonovanie DNA a organizmov – génové manipulácie; Zlúčeniny kovov a živé organizmy – história a súčasnosť; Organická chémia v živej prírode; Syntéza organických zlúčenín; Od Aspirínu k Viagre; Kozmetická chémia na prahu tretieho tisícročia; Cyklotrónova príprava rádionuklidov; Rádiochemické mapovanie tela; Nukleárna magnetická rezonancia – jadrá atómov v službách chémie a medicíny; EPR spektroskopia; Panta rei – večný pohyb atómov; Moderná mikroskopia – okno do sveta atómov; Nanoštruktúrne kovy s výnimočnými vlastnosťami; Polymérne nanokompozity; Znovuzrodenie keramiky; Sklo okolo nás; Fullerény a uhlíkové nanorúrky – nanomateriál budúcnosti; Supravodiče; Chémia a svetlo; Rádioaktívne odpady – čo s nimi?; Globálne problémy životného prostredia – najzávažnejšie problémy.

Populárno-vedecká publikácia je určená predovšetkým študentom stredných a vysokých škôl so záujmom o poznanie súčasnej chémie, ale aj širokej verejnosti.

Recenzenti publikácie: prof. Ing. Marian Koman, DrSc. a doc. RNDr. Ľubomír Tomaška, CSc.

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: https://veda.sav.sk/kniha/balog-miroslav-tatarko-miroslav-a-kolektiv-odhalene-tajomstva-chemie-druhe-doplnene-vydanie

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Dva najbežnejšie typy strachu: klauni a výšky.