Odborný seminár: Kriminalistika v praktických príkladoch

17. mar. 2019 • Právne vedy

Odborný seminár: Kriminalistika v praktických príkladoch

Dňa 19. marca 2019 bude na Materiálovotechnologickej fakulte (MtF) Slovenskej technickej univerzity prebiehať pätnásty ročník odborného seminára „Kriminalistika v praktických príkladoch“, ktorý je organizovaný každoročne. Na seminári budú prezentované výsledky praktických skúmaní jednotlivých forenzných odvetví. Podujatie organizuje Kriminalistický a expertízny ústav PZ v spolupráci s MTF STU (UIBE).

Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave prijala ponuku zorganizovať odborný seminár Kriminalistika v praktických príkladoch, v spolupráci s Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru. Seminár má dva hlavné ciele. Prvým je priniesť študentom najnovšie poznatky z praxe a súčasne im poskytnúť prehľad o možnostiach rozvoja ich kariéry v oblasti súdneho inžinierstva. Druhým cieľom je oboznámiť odbornú verejnosť, najmä súdnych znalcov, príslušníkov Kriminalistického a expertízneho ústavu a zamestnancov partnerských inštitúcií zo zahraničia o možnostiach využitia technického vybavenia Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave v znaleckej činnosti.

 
Ilustračný obr.: Slovenská kriminalistická spoločnosť

Znalecká činnosť sa vykonáva v rôznych odboroch a odvetviach (napr. materiály a medzné stavy materiálov, bezpečnosť práce a personalistika), pričom každý súdny znalec musí mať v príslušnom odbore vzdelanie a prax. Preto študenti každého odboru na MTF spĺňajú podmienku vzdelania na výkon činnosti súdneho znalca v odbore, ktorý vyštudovali.

Na seminári budú predstavené možnosti aplikácie špičkového technického vybavenia ktorým MTF STU disponuje, vrátane unikátnych patentovaných riešení, ktorými MTF STU disponuje ako jediná na svete, v kriminalistickej praxi. Ide Zapaľovaciu pec   a  Kalorimeter na meranie účinnosti svetelných zdrojov informoval  nás odborný garant podujatia Jozef Martinka.

Medzi odvetvia z odboru kriminalistiky, ktoré budú prezentované patria napríklad aj aplikovaná psychofyziológia, antropológia, grafická diagnostika, chémia a biológia a mnohé ďalšie. Zo zahraničných  účastnikov potvrdili účasť zástupcova Kriminalistického ústavu Policie České republiky a Instytut Kryminalistyczny Polska (z Poľska), informoval Jozef Martinka.

Všetky oblasti prednášok sú zverejnené na stránke: https://www.minv.sk/?krimiseminar

 

Informácie poskytla: Jana Boškovská z Odboru poznatkového manažmentu MTF STU v Trnave a odborný garant podujatia doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračný obrázok: Slovenská kriminalistická spoločnosť

MVSR: Pozvánka na seminár

 

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pri pečení chleba je v prvom rade dôležitý výber kvalitných surovín, z ktorých sa bude pripravovať.
Zistite viac