Odborníci z praxe predstavia moderné spôsoby výučby

13. okt. 2018 • Pedagogické vedy

Odborníci z praxe predstavia moderné spôsoby výučby

Ako môžu mravce zachrániť školstvo? Vedeli ste, že práve oni môžu byť nádejou pre školskú reformu? Viac o tom prezradí Juraj Hipš z Komenského inštitútu počas konferencie s názvom BUM!2018 (Budem Učiť Moderne).

„V súčasnom školstve máme problém ČO učíme, AKO to učíme a KTO to učí. Na konkrétnych príkladoch si ukážeme možné riešenia,“ uvádza Juraj Hipš s tým, že mravce môžu byť podľa neho inšpiráciou.

Medzi ďalšie témy workshopov a prednášok patria: Pre niekoho peklo, pre niekoho raj; Matematika bez čísel; Škola inkluzionistov; Zabudnite na Alzheimera či Fínsky vzdelávací systém. Na organizovaní podujatia BUM!2018 spolupracujú Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Občianske združenie eTeacher a Komenského inštitút.

Študenti učiteľstva a ich učitelia budú mať počas jedného dňa možnosť získať reálnejšiu predstavu o učiteľskom povolaní a taktiež zdieľať svoje skúsenosti so svojimi kolegami z praxe. Pomôžu im v tom okrem Juraja Hipša z Komenského inštitútu aj ďalší prednášajúci ako Vladimír Burjan z Neziskovej organizácie Dobrá škola, Peter Farárik z Občianskeho združenia Lepšia geografia, lektor Robert Čapek, Päivi Parkkonen z Valkeala Senior High School vo Fínsku a viacerí absolventi Komenského inštitútu. Študentom predstavia moderné spôsoby výučby, ktoré využívajú a taktiež témy, ktoré momentálne v spoločnosti rezonujú a oni sa im dlhodobejšie venujú.

Konferencia bude slávnostne otvorená vo štvrtok 25. októbra 2018 o 8.30 hod. v priestoroch Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Doobeda budú plenárne prednášky, popoludní sa uskutoční séria workshopov. Večer je pripravené divadelné predstavenie + Pridať priateľa. Prostredníctvom interaktívnej metódy Divadlo Fórum v ňom študentky zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch pod vedením Zuzany Kráľovej predstavia tému kyberšikany.

S nápadom zorganizovať túto konferenciu prišli Katarína Michalíková (Gymnázium Golianova 68, Nitra) a Miriama Glovňová (ZŠ s MŠ Lužianky), absolventky Komenského inštitútu. Snahou konferencie je podľa ich slov „prepojiť jednotlivé stupne nášho vzdelávacieho systému, počnúc základným, cez stredné a vysokoškolským školstvom končiac. Konferencia je chápaná ako krok v skvalitňovaní prípravy budúcich učiteľov a takisto v prezentovaní práce učiteľov, ktorí nečakajú na zmenu zhora a snažia sa posúvať slovenské školstvo dopredu.“

Minulý týždeň bola oficiálne spustená aj webová stránka konferencie BUM: Budem učiť moderne!, kde záujemcovia nájdu podrobné informácie.

 

Informácie a ilustrácie poskytla: Mgr. Jana Krajčovičová, Referát rozvoja, informatizácie a marketingovej komunikácie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Ďalší zdroj informácií: https://bum.eteacher.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Viac ako dve tretiny z celkového objemu penového hliníka tvoria póry.
Zistite viac