Nové talenty vedy na Slovensku

05. jún. 2015 • Prírodné vedy

Nové talenty vedy na Slovensku

Mladí študenti mali už po tretíkrát možnosť zapojiť sa do projektu „Veda má budúcnosť“ a predstaviť svoj pohľad na vedu. V priestoroch Slovenskej akadémie vied sa 4. júna 2015 uskutočnila školská konferencia, kde bol slávnostne ukončený ďalší ročník programu. Stretnutie zavŕšilo celoročný vzdelávací projekt na podporu výučby prírodovedných a technických odborov na základných a stredných školách.

V rámci iniciatívy spoločnosti Bayer sa deti základných a stredných škôl mali možnosť oboznámiť s využitím prírodovedných odborov v praxi. Projekt koordinuje organizácia AISIS a na Slovensku sa tento rok zapojilo 46 škôl. Do finále postúpili štyri školy, ktoré mali možnosť prezentovať svoj projekt pred porotou zloženou zo zástupcov firmy Bayer, Slovenskej akadémie vied a neziskovej organizácie AISIS.

Porota projekty hodnotila podľa presných kritérií, a tými boli originalita, inovatívnosť, prínos projektu a všeobecná realizovateľnosť, tímovosť a hodnotenie verejnosti. Na základe bodového hodnotenia porota vybrala tri víťazné projekty, pričom na prvom mieste sa umiestnili študenti zo Súkromnej strednej školy veterinárnej s projektom – „Inovácia umelého dokrmovania mláďat“. Cieľom bolo dosiahnutie efektívnejšieho umelého dokrmovania mláďat cicavcov, zníženie úhynu pri umelom dokrmovaní a časové odbremenenie chovateľa. Projekty, ktoré skončili na prvých troch miestach, boli ocenené finančnou odmenou v celkovej výške 1000 EUR. Prehľad víťazných študentských projektov tohto ročníka súťaže „Ako zlepšiť prestíž vedy“ nájdete na www.vedamabuducnost.sk

Autor: Martina Pitlová

Foto: Martina Pitlová, CVTI SR

Uverejnila: BK

Hore
Vedecká cukráreň 2
Quark_2020
Vedecká cukráreň 5/2020
Veda v Centre
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Prióny, t. j. infekčné bielkoviny, spôsobujú závažné neurodegeneratívne ochorenia nazývané prionózy.
Zistite viac