Nové a zjednodušené pravidlá verejného obstarávania EÚ

02. feb. 2019 • Ekonomické vedy a obchod

Nové a zjednodušené pravidlá verejného obstarávania EÚ

Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe a o predchádzaní najbežnejším chybám v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov je najnovšie vydanie predkladanej publikácie.

V nadväznosti na veľký úspech prvého vydania, ktoré bolo stiahnuté viac než 70 000-krát, vám s veľkou radosťou Obálka publikáciepredstavujeme novú a aktualizovanú verziu príručky Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe o predchádzaní najbežnejším chybám v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

V tomto zlepšenom dokumente sa zohľadňujú nové a zjednodušené pravidlá verejného obstarávania EÚ a prvé priame skúsenosti s ich vykonávaním v praxi. Cieľom je poskytnúť podporu úradníkom, ktorí majú na starosti verejné obstarávanie v členských štátoch, regiónoch a mestách Európy, previesť ich jednotlivými krokmi procesu, poukázať na oblasti, v ktorých zvyčajne dochádza k chybám, a ukázať, ako im možno predchádzať. Efektívne, účinne, transparentne a odborne zvládnuté verejné obstarávanie je mimoriadne dôležité na posilnenie jednotného trhu a stimulovanie investícií v Európskej únii. Zároveň je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie prínosov politiky súdržnosti pre európskych občanov a podniky. Toto aktualizované usmernenie vypracovali útvary Komisie zapojené do verejného obstarávania, a to po konzultácii s odborníkmi na verejné obstarávanie v členských štátoch.
Tvorí súčasť  ambiciózneho akčného plánu v oblasti verejného obstarávania a prispieva k cieľom nedávno prijatého balíka EÚ pre verejné obstarávanie.

Tento dokument obsahuje usmernenie, ako predísť chybám, ktoré sa často vyskytujú pri verejnom obstarávaní v prípade projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Účelom tohto dokumentu je uľahčiť vykonávanie operačných programov a podporovať osvedčené postupy. Nie je právne záväzný, no jeho cieľom je poskytnúť všeobecné odporúčania a odzrkadliť najlepšie postupy.

Publikáciu si môžete stiahnuť zo stránky EU Bookshop.

Ďalšie informácie o pravidlách obstarávania

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaTpri CVTI SR

Zdroj: Publikácia Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe (EU Bookshop)

 

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Úzkosť je emócia, ktorá sprevádza životom nielen ľudí, ale aj zvieratá.
Zistite viac