Nová výstava v Aureliu je otvorená aj medzi sviatkami

21. dec. 2019 • Prírodné vedy

Nová výstava v Aureliu je otvorená aj medzi sviatkami

Panelová výstava GEOPARK Malé Karpaty  sa zameriava na skameneliny, kryštálové sústavy, minerály, horniny, podzemnú vodu, či ťažbu nerastných surovín. Uvidíte na nej však aj horniny staré okolo štyroch miliónov rokov.

Geopark Malé Karpaty predstavuje územie s rozlohou 1199 km2 zasahuje až do 64 katastrálnych území a spája dvadsaťsedem miest a obcí od Trstína, cez Pezinok, Modru až po Pernek. Toto územie je významné nielen v oblasti geológie a paleontológie a archeológie ale je bohaté aj z hľadiska mineralógie, ťažby surovín či jaskyniarstva. Poskytuje množstvo bohatých zážitkov a široké spektrum aktívnych možností využitia voľného času. Jedným z mnohých poslaní nadšencov, ktorý sa tomuto geoparku venujú, je prebudiť v ľuďoch nielen záujem o jeho spoznávanie a objavovanie, ale aj odkrývať historické udalosti, ktoré toto územie sformovali do dnešnej podoby.

Geopark Malé Karpaty poskytuje množstvo bohatých zážitkov a široké spektrum aktívnych možností využitia voľného času.

Pre školákov aj ich rodičov

Výstava v Aureliu je zameraná na environmentálnu výchovu a doplnkové vzdelávanie s edukačným obsahom. Jej cieľom je najmä v detskom divákovi podnietiť hlbší vzťah k prírode a v konečnom výsledku aj k ochrane životného prostredia. Tematicky sa panelová výstava zameriava na skameneliny, kryštálové sústavy, minerály, horniny, podzemnú vodu alebo ťažbu nerastných surovín. V Aureliu však okrem infopanelov nájdete aj rôzne mineralogické vzorky hornín a skamenelín. „Najstaršie horniny v Malých Karpatoch sa nachádzajú v oblasti Modry a Harmónie. Odtiaľ pochádza aj hornina erlan, starý 427 miliónov rokov, ktorý môžete na výstave vidieť na vlastné oči. Podobne ako staurolity, zhruba rovnako staré,“ približuje Jirko Vitáloš, kurátor výstavy a predseda správnej rady Geoparku Malé Karpaty.Lentikulárna tlač ponúka 3D zážitok

3D vizualizácie

Atraktívnym prvkom sú aj obrazy rôznych druhov kryštálov vytvorené špeciálnou technikou tzv. lentikulárnej tlače, ktorá vďaka nafotografovaniu objektov z viacerých uhlov vytvára priestorový pocit hĺbky. Aj tu uvidíte jedinečné kryštály. „Z Malých Karpát je zaujímavý napríklad sadrovec z Rohožníka, euchroit a libethemit z Ľubietovej, alebo azurit z Dobšinej,“ upozorňuje Jirko Vitáloš.  Výstava v Aureliu potrvá do konca marca 2020, je však otvorená aj medzi sviatkmi - 27. a 28. 12. a tiež 30. aj 31.12. v čase od 9.00 do 15.00.

Geopark Malé Karpaty

Jeho iniciátorom je nezisková organizácia Barbora, ktorá sa sústredí najmä na rozvoj geoturistiky, ochrany a tvorby životného prostredia, zachovanie baníckej tradície a ochrany kultúrnych pamiatok a na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Zámermi iniciatívy je vytváranie a rozširovanie oddychových zón, edukačných panelov a interaktívnych prvkov. „Práve dokončujeme edukačný panel, ktorý umiestnime na Zochovej chate v Modre a bude približovať vzťah medzi pôdou, lesom a Huncokármi (prisťahovalcami z nemecky hovoriacich krajín, ktorí prišli na naše územie na pozvanie našich bývalých zemepánov a živili sa ako drevorubači – pozn.red.),“ vysvetľuje Jirko Vitáloš.

Autor: Aurelium, Galina Lišháková – Cvrkalová

Foto: Aurelium, JV

 

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE 10/2020
Vedecká cukráreň 10/2020
sutaz FB TVT 2020
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Noc výskumníkov 2020
Quark_10/2020
TVT2020 prihlasovanie
Agrofilm
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Medzi rozhľadňami, ktorých je v súčasnosti na Slovensku vyše 140, dominujú stavby z dreva.
Zistite viac