Nová kreatívna kampaň SPU v Nitre


Nová  kreatívna kampaň SPU v Nitre

Máš na to oko, nos, hlavu? Študuješ na strednej škole? Je tu nová kreatívna kampaň. Spustila ju Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Úlohou kampane je prostredníctvom digitálnej komunikácie predstaviť trojicu študijných odborov – krajinárstvo, záhradníctvo a krajinnú a záhradnú architektúru tak, aby poukázala aj na iný rozmer poľnohospodárskych odborov.

Súčasťou kampane Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva je unikátny instagramový účet s názvom Flórstagram, v ktorom sa vizuálne snažia osloviť súčasných aj budúcich študentov a zároveň im priblížiť, čo všetko môžu na fakulte študovať.

Podľa doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., dekanky Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, je fakulta často vnímaná jednostranne cez typické poľnohospodárske študijné odbory. A to stredoškolákom nie vždy „vonia“. „Mnohí ani netušia, o aké zaujímavé možnosti a atraktívnu budúcnosť sa pripravujú. Preto sme sa rozhodli, že im to ukážeme cez zmysly“, hovorí a dodáva, že ak majú na to hlavu, nos či oko, aj oni môžu rozhodovať o tvare našej krajiny, či preraziť so svojou vlastnou značkou alebo navrhovať parky či záhrady po celom svete. „Prostredníctvom kreatívneho videa zameraného na tri naše odbory chceme mladým povedať, že štúdium na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre je dobrý nápad.“

kreatívna kampaň SPU v Nitre

„Primárne je kampaň postavená na minisite vonavestudium.sk, čo je vlastne podporná webová stránka pre hlavnú stránku fakulty, kde potenciálny uchádzač nájde všetky potrebné informácie o štúdiu na fakulte,“ hovorí Ing. Martin Pikalík, PhD. z Centra programov a celoživotného vzdelávania Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorý za fakultu koordinuje technickú stránku kampane. „Máme nasadené videá a kreatívy na Facebooku, YouTube a Google, pričom časom kampaň rozšírime o natívne články tak, aby sme efektívne oslovili vytipovanú cieľovú skupinu.“

Kampaň okrem toho, že zachytáva moderné digitálne trendy, je zameraná na uchádzačov o štúdium tak, aby ukázala, čo sa dá študovať, čo všetko štúdium prináša. „Prezentujeme najmä  našich úspešných absolventov, ktorí s fakultou spolupracujú, a sme na nich pyšní,“ dodáva dekanka K. Halászová.

 

Informačný a foto zdroj:

https://vonavestudium.sk/

https://www.uniag.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Atómové jadro bolo objavené v roku 1911, tri roky po experimente, ktorý potvrdil existenciu atómov.
Zistite viac