Nosná konštrukcia drevodomu

07. feb. 2019 • Stavebné inžinierstvo

Nosná konštrukcia drevodomu

Nosná konštrukcia drevodomu je jednou z prác, ktorá sa zaradila medzi najlepšie študentské práce Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, študijný program: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Vypracoval ju Lukáš Špak, Stavebná fakulta, Ústav inžinierskych konštrukcií; vedúca práce: Ing. Viktória Bajzecerová, PhD.

Ako vysvetlil autor, pri návrhu konštrukcie postupoval rozložením nosnej konštrukcie na jednotlivé nosné prvky, ktoré následne posudzoval ako rovinné. „Nosnú časť konštrukcie tvoria prevažne panely z krížom lamelového dreva. Navrhoval som jednotlivé prvky ako: strešné panely, stropné panely a návrh stien. Taktiež som musel navrhnúť pomocný nosník kvôli uloženiu strešných panelov v rohu budovy. V následnom navrhovaní stropu však vznikali príliš veľké namáhania na konzolové uloženie panela. Preto som zvolil riešenie pomocou jednoduchého roštu s cieľom roznosu zaťaženia zo stĺpa do susedných dvoch a preniesť výsledné reakcie v uložení priamo do stenových panelov.“

ukážka drevodomu

V budove bolo podľa autora práce potrebné navrhnúť aj nosníky kvôli uloženiu stropných panelov. Ďalšou časťou výpočtov bolo navrhnutie prekladov nad oknami a dverami. „V určitých prípadoch museli byť preklady nahradené lepeným lamelovým drevom. Posledným návrhom bolo kotvenie stužujúcich stien. Stužujúce steny tvorili stenové panely, ktoré boli po celej výške bez výrezov. Jednou z výhod CLT panelov je aj to, že strešné a stropné panely zabezpečujú stuženie stavby v horizontálnom smere a prenášajú zaťaženie z vetra cez zaťažovaciu šírku priamo do stužujúcich stien,“ vysvetľuje autor. 

Následne na najviac namáhanú stenu vypočítal reakciu v mieste kotvenia. „Pre návrh a posúdenie kotvy som použil katalógové charakteristické únosnosti kotvy. Navrhol som kotvu WHT 340,“ dodal.

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://www.svf.tuke.sk/?page_id=4623

autor práce: Lukáš Špak; Vedúci práce: Ing. Viktória Bajzecerová, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Podujatia
Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Najvyšší vrch sveta Mount Everest (8 848 m n. m.) každoročne láka stovky horolezcov.
Zistite viac