Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Klaus von Klitzing bude mať prednášku v Bratislave

24. apr. 2019 • Fyzikálne vedy

Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku Klaus von Klitzing bude mať prednášku v Bratislave

V rámci programu Osobnosti osobne – Nobel Prize Lecture Series príde na Slovensko držiteľ Nobelovej ceny prof. Klaus von Klitzing, nemecký fyzik, ktorý je známy objavom kvantového Hallovho javu. Za svoj objav získal v roku 1985 Nobelovu cenu za fyziku. Študenti a odborná verejnosť budú mať možnosť vypočuť si jeho prednášku na tému Od Nobelovej ceny k novému kilogramu.

Profesor Klaus von Klitzing od roku 1985 vedie Inštitút Maxa Plancka pre výskum tuhých látok v nemeckom Stuttgarte. V predchádzajúcom období pracoval pre Claredonské laboratórium Oxfordskej univerzity, výskumné laboratórium IBM v Yorktown Heights a laboratórium vysokých magnetických polí vo francúzskom Grenobli. V roku 1980 sa stal profesorom na Technickej univerzite v Mníchove.

Pozvánka na prednášku Od Nobelovej ceny k novému kilogramuJeho objav viedol k zavedeniu von Klitzingovej konštanty, ktorá je jedným z kľúčových prvkov pri novej definícii kilogramu. Priniesla tak prevrat do medzinárodnej sústavy jednotiek a od 20. 5. 2019 bude mať kilogram už pevne stanovenú hodnotu. Jeho výskum sa v súčasnosti zameriava na vlastnosti nízko dimenzionálnych elektronických systémov, najmä pri nízkych teplotách a vysoko magnetických poliach. Medzinárodná sústava jednotiek (sústava SI) predstavuje základ pre všetky merania. Dlhodobé porovnávanie prototypu kilogramu s ostatnými hmotnostnými štandardmi naznačuje, že prototyp nie je stabilný v čase, preto sa vedci rozhodli definovať jednotky sústavy SI cez základné konštanty prírody.

Prednáška  sumarizuje  využitie  kvantového Hallovho javu v metrológii so zameraním na nahradenie kilogramu pevnou hodnotou Planckovej konštanty.

Držiteľ Nobelovej ceny prof. Klaus von Klitzing navštívi Slovensko na pozvanie Nadácie Tatra banky, Petit Academy, Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

Prednáška na tému Od Nobelovej ceny k novému kilogramu sa uskutoční v pondelok 29. apríla 2019 o 16.00 hod. v Aule Magna, Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova ul. 2, Bratislava. Tlmočenie do slovenčiny je zabezpečené. 

Vstup na prednášku je voľný, avšak kvôli obmedzenej kapacite je potrebné sa zaregistrovať na https://uniba.sk/klitzing

Zaregistrovať sa môžete tiež na www.nadaciatatrabanky.sk/klitzing_registracia

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Meteoroidy sú väčšie alebo menšie prachové zrná uvoľnené najčastejšie z kometárnych jadier.
Zistite viac