Noc múzeí a galérií 2019 ponúka pestrý program v netradičnom čase

17. máj. 2019 • Spoločenské vedy

Noc múzeí a galérií 2019 ponúka pestrý program v netradičnom čase

Tretia májová sobota patrí už pätnásty raz podujatiu Noc múzeí a galérií. V sobotu 18. mája 2019 budú opäť do neskorých večerných hodín otvorené múzeá a galérie v celej Európe. Aj na Slovensku si vo viac ako 100 lokalitách budú môcť návštevníci pozrieť zaujímavé výstavy, prehliadky, autorské prednášky, tvorivé dielne, animácie, premietania a ďalšie formy atraktívneho programu.

Zväz múzeí na Slovensku (ZMS), Slovenské národné múzeum (SNM), ako i celá „múzejná obec“ si v tento deň pripomenú tiež Medzinárodný deň múzeí. Múzeá a galérie v Bratislave a v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) už tretí rok spolupracujú na príprave a realizácii podujatia v niekoľkých oblastiach. Pre návštevníkov pripravili jednotnú programovú brožúru, dohodli sa na rovnakej výške vstupného, a to 3 eurá na osobu, pričom sa platí iba v prvej navštívenej inštitúcii a deti do 10 rokov majú vstup zdarma.

Z výstavy Biatec.Nonnos – Kelti na strednom Dunaji v SNM - Historické múzeum, Bratislavský hrad

Takmer 40 lokalít múzeí a galérií v Bratislave a Bratislavskom samosprávnom kraji ponúka bohatý program, časovo koncentrovaný najmä od popoludňajších hodín smerom do polnoci. Nováčikom roku 2019 je netradičný priestor COKRYTu v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratilave, kde bude výstava komixu KOMA.

Z pestrého programu vyberáme:

Galéria mesta Bratislavy pripravila pre verejnosť oceňovanie diel odborníkmi a tvorivo-zábavnú pátraciu prechádzku galériou pre rodiny s deťmi. Galéria Nedbalka slávnostne otvorí Dáždnikovú ulicu, výstavu Ladislav Mednyánszky so sprievodným podujatím, Galéria Umelka ponúka divadelné predstavenie, výstavy a konzultácie pre záujemcov o štúdium výtvarného zamerania. Kunsthalle zaujme programom, kde detskí mediátori predstavujú výstavu vlastnou optikou. Quo vadis pozýva na večer s hudbou pri kresbách a diskusiu na tému Ako môže umenie rozvíjať deti.

Slovenská národná galéria prezentuje v tomto roku program s ťažiskom na dvoch základných blokoch: Krajina za mapou a Mednyánszky. Návštevníci si tu môžu spolu s pouličným básnikom vytvoriť verš „na počkanie“, alebo pátrať so svojimi deťmi po dielach z knihy Kde je Ester N?

Múzeum mesta Bratislavy v desiatich expozíciách v hlavnom meste ponúka výstavy a sprievodný program, okrem iného aj na nádvorí Starej radnice, kde sa uskutoční happening k projektu Ako sa hrali naši?

Slovenské centrum dizajnu pripravilo komentovanú prehliadku budovy bývalej Školy umeleckých remesiel priamo in situ, na Vazovovej ulici v Bratislave. Počas Noci múzeí a galérií ponúka tri aktuálne výstavy, a to Galéria dizajnu Satelit  Rozšírené autorstvo; Slovenské múzeum dizajnu: 100 rokov dizajnu – prvá expozícia Slovenského múzea dizajnu (otvorené od 13.00 do 23.00 hod.) a SNM – Historické múzeum: Nebáť sa moderny! (otvorené od 10.00 do 23.00 hod.)

SNM – Historické múzeum dáva do pozornosti aj novú výstavu Biatec.Nonnos – Kelti na strednom Dunaji, výstavu Martin Benka, komentované sprievody k expozíciám a výstavám a prehliadky historických priestorov Bratislavského hradu.

Slovenské národné múzeum pripravilo program v súlade so svojím tematickým zameraním.  SHM – Prírodovedné múzeum ponúka odborné prednášky aj zábavné a hravé poznávanie z oblasti rôznych prírodovedných odborov. Návštevníci sa v budove SNM na Vajanského nábreží v Bratislave, môžu zapojiť do zábavno-vzdelávacieho programu k výstave Krása pre ženu stvorená.

Z výstavy Fascinácia rastlinami 2019

V Prírodovednom múzeu v Bratislave čaká na návštevníkov aj výstava Fascinácia rastlinami 2019. Ide o unikátnu kolekciu obrázkov pripravenú v spolupráci Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Ústavu experimentálnej biológie Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne.  Návštevníci sa môžu zoznámiť s neznámymi, ale za to fascinujúcimi pohľadmi do vnútra rastlinného tela získanými s využitím celej škály mikroskopických techník.

Múzeum školstva a pedagogiky premietne videoprojekciu o živote v múzeu a dobové školské filmy v exteriéri, v parku v Devínskej Novej Vsi. V tej istej bratislavskej mestskej časti sídli aj SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku s ponukou výstavy a ukážok prác amatérskeho umelca z dreva, keramiky a maľby, ako aj Múzeum colníctva a finančnej správy, ktoré zaujímavým spôsobom prezentuje historický vývoj mýta, daní a ciel. Všetky tri múzeá je možné navštíviť parným vláčikom.

V centre Bratislavy v Divadelnom ústave bude výstava dizajnérov divadelného kostýmu a Múzeum fotografie pozýva na komentovanú prehliadku výstavy bratislavských fotografických ateliérov.  

Primaciálny palác sprístupní svoje krásne priestory formou komentovaných prehliadok v slovenskom aj v anglickom jazyku. 

Do podujatia Noc múzeí a galérií 2019 sa zapájajú aj zbierkotvorné inštitúcie v ďalších slovenských mestách. Ich cieľom je rovnako v čo najväčšej miere a čo najzaujímavejšou formou prezentovať kultúrne dedičstvo krajiny a význam jeho ochrany a uchovania pre ďalšie generácie. Múzeá a galérie na Slovensku stále častejšie vytvárajú tzv. múzejné cesty (potulky po múzeách), ktoré uľahčujú orientáciu a zjednodušujú prístup k ich programu. Tradíciou na východe krajiny sa stala Košická noc múzeí či koordinácia podujatia v Banskej Bystrici spoločne s mestom Zvolen. Časté bývajú aj spoločné aktivity inštitúcií s mestom, miestom svojho sídlia, ako napríklad v Nitre. V regiónoch sa múzeá a galérie orientujú predovšetkým na predstavenie špecifík jednotlivých regiónov – ukážky remesiel, ľudových zvykov, tvorivé dielne pre všetky vekové skupiny návštevníkov a pod. Väčšina inštitúcií ponúka program za minimálne vstupné, alebo celkom bezplatne.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Zoznam múzeí a galérií, ktoré sú zapojené do podujatia Noc múzeí a galérií 2019 v SR

Aktivity počas Noci múzeí a galérií 2019 vo všetkých krajoch Slovenska: www.nmag.sk

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ďalšie informácie nájdete na: www.snm.sk

 

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Netopiere predstavujú dôležitú súčasť ekosystémov tejto planéty.
Zistite viac