Noc múzeí a galérií 2018 na Slovensku

19. máj. 2018 • Humanitné vedy

Noc múzeí a galérií 2018 na Slovensku

Zväz múzeí na Slovensku v spolupráci so Slovenským národným múzeom (SNM) organizujú 19. mája 2018 Noc múzeí a galérií. Ide o celoeurópske podujatie pod záštitou Rady Európy. V tento deň budú všetky múzeá SNM otvorené do neskorej noci. Návštevníci zažijú nielen netradičné prehliadky expozícií, výstav a zaujímavý sprievodný program, ale aj  návštevy depozitárov a pohľad do kuchyne" múzejníkov.  Múzeá a galérie pripravili aj autorské vystúpenia, tvorivé dielne, animácie a ďalší program.

Podujatie Noc múzeí a galérií si kladie za cieľ v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírenie informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín a regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Inštitúcie v hlavnom meste spolupracujú na prezentačných aktivitách, zdieľajú otváracie hodiny i jednotné vstupné.

Historické múzeum SNM v Bratislave – Bratislavský hrad bude 19. 5. 2018 otvorené od 18.00 do 24.00 hod. (posledný vstup 23.00). Expozícia: Dejiny Slovenska. Od praveku po stredovek. Výstavy: Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava; Reklama a obchod 1918 –1948 a Kelti z Bratislavy

Noc múzeí a galérií v roku 2018 Múzeum mesta Bratislavy – Justiho sieň, Primaciálny palác  oslavuje 150. výročie svojej existencie. Návštevníci si môžu pozrieť výstavu Generácie generáciám, ktorá priblíži význam tejto inštitúcie a odhalí všetky významné medzníky, generácie a činnosti, ktoré sa podieľali na nepretržitej existencii múzea. Storočnicu od vzniku prvej ČSR pripomenie panelová putovná výstava Bratislava 1993 – 2018, ktorá je zameraná na premeny hlavného mesta Bratislavy v rozpätí 25 rokov aj pohľadom známych fotografov.

Programový cyklus Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy je zárukou populárneho priblíženia a spoznania významných expozícii. Návštevníci sa stretnú s konkrétnym umelcom, ale zároveň aj s múzejníkmi. Spolu predstavia každé múzeum. Tentoraz na stretnutie s témou Múzeum farmácie pozýva Juraj „Šoko“ Tabaček, a to 19. 5. 2018 o 14.30 hod. do Faustovej siene v Starej radnici. 

Novinkou Noci v Bratislavskom regióne je spojenie s dvoma festivalmi – festivalom BraK – Bratislavský knižný festival, v rámci ktorého sa v niekoľkých galériách predstaví to najlepšie z oblasti knižnej ilustrácie a WhatCity? Pripravené sú exkluzívne kurátorske prehliadky Slovenského múzea dizajnu a iné zaujímavé aktivity. 

Medzi „stálice“ – takmer 40 múzeí a galérií v kraji tohto roku pribudlo Múzeum colníctva a finančnej správy (spolu so SNM – Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku ho možno navštíviť historickým parným vlakom v Devínskej Novej Vsi) a Miniexpozícia ťažby a spracovania bridlice v Marianke. Pre milovníkov vojenskej histórie sú tradične otvorené bunkre Petržalského opevnenia z II. sv. vojny s dobovým programom.

Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo tematické prechádzky mestom (architektúra Pezinka a židovské pamiatky). Mestské centrum kultúry Malacky otvorí novú výstavu o rodine Pálffyovcov v kaštieli v Malackách. Rodiny s deťmi SNG pozýva do Pezinka – Cajly Schaubmarov mlyn na nočný pochod, odkiaľ možno pokračovať na Hrad Červený Kameň.

Do podujatia Noc múzeií a galérií 2018 sa zapájajú inštitúcie aj v ďalších slovenských mestách. Tradíciou sa stala Košická múzejná noc, spoločne postupujú múzeá a galérie v Banskej Bystrici a vo Zvolene (zdieľajú dopravné prepojenie). Novinkou sú spoločné aktivity múzeí a galérií v Nitre a v Kremnici.

Regionálne múzeá a galérie sa zameriavajú predovšetkým na prezentáciu špecifík regiónu tradičnými formami, ako sú tvorivé dielne, ukážky remesiel a ľudových zvykov. Mnohé ponúkajú program zdarma či za spoločné vstupné. Do Galérie Jána Koniarka v Trnave priláka bezplatná prehliadka expozícií Kopplovej vily a Synagógy. Vlastivedné múzeum v Galante v spolupráci s MKS Galanta pripravilo výstavu Od chmeľu k pivu s ochutnávkou piva Urpiner.

Vojenské historické múzeum v Piešťanoch prevedie výstavou „Legionári – naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918“Slovenské poľnohospodárske múzeum v Nitre ponúka jazdu na Nitrianskej poľnej železnici. V areáli Tekovského hradu možno vidieť ukážky sokoliarstva, divadlo „Divadelný rebriňák“, či vysunutú expozíciu Vodný mlyn v Bohuniciach.

Múzeum je inštitúciou, ktorá nám pomáha orientovať sa...

V Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi v Trenčianskom kraji budú prezentácie cechových dní, oživených remesiel a pod. Prehliadku rodného domu M. R. Štefánika obohatí scénický výstup „Za hviezdami na Tahity so Štefánikom" a ochutnávkou exotického nápoja z Tahity.

Mestské múzeum v Starej Turej si za tému Noci múzeí a galérií vybralo Osudové osmičky v našich dejinách (1848 – 1988), s premietaním filmov Masaryk, Dubček, Válek. Renesančný kaštieľ Zemianske Kostoľany sa vráti do stredoveku a návštevníkov zoznámi s uplatnením dobového práva.

V Obecnom múzeu v Nedožeroch – Brezanoch ponúknu príbehy nových zbierkových predmetov a ukážky spracovania textilných vlákien. Návštevníkom Banskobystrického kraja sprístupnia protiletecké kryty pod hradným vrchom vo Fiľakove. Novohradské múzeum v Lučenci sa zameria na výnimočnú históriu tamojších sklární.

V Banskom múzeu v Banskej Štiavnici doplnia prehliadku expozícií veľkou „pátracou akciou“. Nevšedný zážitok sľubujú múzeá v Kremnici: Múzeum mincí a medailí, Múzeum gýča, či Mestský hrad, s mimoriadne otvorenou vyhliadkovou vežou, či expozícia dejín lyžovania na Slovensku.

V Košickom regióne v Miklušovej väznici sa bude veselo i vážne hovoriť o košických katoch, v Banskom múzeu v Gelnici zasa sfárať do štôlne Jozef. Vihorlatské múzeum sa pripája rozšíreným nedeľným programom v kaštieli alebo v múzeu v prírode. Múzeum v Rožňave v podobnom duchu pripravuje niekoľkodňové podujatie (v sobotu jazda na banskom vláčiku).

Šarišské múzeum v Bardejove sprístupní Historickú radnicu v piatok a Múzeum ľudovej architektúry predvedie Hrnčiarsku nedeľu. Program Na ceste na Hrade Ľubovňa pripomenie dohodu uhorského a poľského kráľa z čias protitureckých bojov, v Kežmarku bude otvorený hrad a Múzeum meštianskej bytovej kultúry.

Galéria Lomnica, známa ako galéria, v ktorej sa dá bývať, ponúka zážitkové jazdy na veteránoch, živé sochy a pod. Viac podujatí nájdete na stránke www.snm.sk a www.nmag.sk.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.muzeum.sk/noc-muzei-a-galerii.html

http://www.region-bsk.sk/clanok/14-5-2018-noc-muzei-a-galerii-2018-935871.aspx

Zdroj foto: www.facebook.com/SNMHistorickeMuzeum/photos/

www.nmag.sk

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Bojnický zámok patrí k najstarším a najvýznamnejším pamiatkam na Slovensku.
Zistite viac