Nie je mesiac ako Mesiac

08. júl. 2016 • Fyzikálne vedy

Nie je mesiac ako Mesiac

Na observatóriu Apache Point v Novom Mexiku spozorovali už v roku 2004 objekt – asteroid (469219) 2016 HO3. Neskôr, v rokoch 2011 až 2015 objav potvrdilo pozorovanie ďalekohľadom PanSTARRS na sopke Haleakalā na Havajských ostrovoch. Na objekt sa zamerali aj iné observatóriá, no najmä veľké ďalekohľady na havajskej sopke Mauna Kea a definitívne ho dokázal zachytiť opäť PanSTARRS 27. apríla 2016 . V médiách sa objavili informácie o „druhom mesiaci Zeme”.

Z dostupnej astrometrie sa podarilo okrem určenia dráhy v Slnečnej sústave odhadnúť veľkosť objektu na minimálne 40 metrov, no celkovo by nemal byť väčší než 100 metrov. Parametre dráhy hovoria o tom, že sa jedná o tzv. kvázi-satelit Zeme.

Čo je to kvázi-mesiac alebo kvázi-satelit? Samozrejme, nie je to objekt v zmysle nášho Mesiaca, pretože obeh okolo Zeme sa realizuje inak než ako sa pohybuje náš Mesiac, teda nekrúži okolo Zeme tak ako Mesiac. Kvázi-satelit má špecifickú dráhu v Slnečnej sústave, špecifickú ako istý typ blízkozemských asteroidov, ktorým hovoríme asteroidy typu Apollo. Vyznačujú sa tým, že veľká poloos ich dráhy je veľmi podobná strednej vzdialenosti Zeme od Slnka (približne 1 AU, 150 miliónov km), no ich perihéliová vzdialenosť je menšia než 1,02 AU. Obvykle tieto objekty majú aj malé sklony svojich dráh voči zemskej dráhe. Ak to teda zhrnieme, hovoríme o tzv. krížičoch Zeme a v súčasnosti ich poznáme takmer 8 000. Objekt sa stáva kvázi-satelitom vtedy, ak na svojej dráhe zostáva blízko planéty po niekoľkých obehoch okolo Slnka a je v tzv. dráhovej rezonancii 1:1. Na základe poznatkov nebeskej mechaniky dráha takéhoto objektu nie je stabilná a po pár rokoch alebo skôr desiatkach rokov sa zmení natoľko, že o kvázi-satelite planéty sa nedá hovoriť.

Modrá elipsa znázorňuje dráhu novoobjaveného kvázi-satelitu Zeme

 

Senzácia sa nekoná

Informácia o novom mesiaci Zeme môže vyznievať ako senzácia, ale nie je na to dôvod. Zem totiž už v minulosti kvázi-satelity mala a má aj dnes (hovorí sa až o deviatich!). Dokonca je známy jeden, ktorý má Venuša a aj planéta Neptún má objekt, ktorý sa pohybuje vyše 12 tisíc rokov ako kvázi-satelit.

Podobné správanie ako 2016 HO3 má napríklad asteroid 2014 OL339 alebo 2015 SO2. Objekt s označením 2003 YN107 bol kvázi-satelitom Zeme od roku 1996 do 2006. Istou výnimočnosťou 2016 HO3 je, že jeho dráha natoľko kopíruje dráhu Zeme, že kvázi-satelitom bude aj viac než 100 rokov – aspoň taký je predpoklad. Ale tvrdiť, že bude klasifikovaný ako nový, ďalší mesiac Zeme, je odvážne.

 

Autor: Mgr. Marek Husárik, PhD., Astronomický ústav SAV

Foto: Mgr. Marek Husárik, PhD.

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: ZVČ

Hore
Bratislavská vedecká cukráreň 6a/2020
Veda v CENTRE máj
Quark_2020
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Hlavným hýbateľom výskumu kvarkovo-gluónovej plazmy je experiment.
Zistite viac