Nanomateriály – hudba budúcnosti

30. jún. 2018 • Nanotechnológie

Nanomateriály – hudba budúcnosti

Viete čo znamená termín nano? Kto bol priekopníkom v oblasti nanotechnológií? Aké sú metódy prípravy nanomateriálov? Približne 40 stredoškolákov už tieto odpovede pozná. A to vďaka tomu, že sa prihlásili na prednášku v rámci študijného programu Fyzikálna chémia z predmetu Nanotechnológia a dozvedeli sa viac o téme Nanotechnológií 21. storočia. Vyskúšať si aké je to byť na jeden deň vysokoškolákom mohli počas podujatia s názvom „Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka“, ktoré sa konalo na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Prednášajúca Mgr. Jana Hovancová postupne predstavila jednotlivé druhy nanomateriálov, priblížila ich podstatu, vlastnosti a využitie v rôznych oblastiach.

„Napríklad v medicíne, senzorických aplikáciách, solárnych článkoch či v batériách. Zároveň sme si vysvetlili rozdiely medzi ‘nanosvetom’ a ‘mikrosvetom’ a detailnejšie rozobrali rôzne metódy prípravy nanomateriálov,“ vysvetľuje J. Hovancová. Ako dodáva, všetky materiály, častice, ktoré sú o veľkosti nano majú rozmery v rozsahu 1 až 100 nm aspoň v jednom rozmere. Jednotlivé nanomateriály sa teda môžu líšiť v tom, že budú mať rôzne rozmery v rámci tohto rozsahu. Nanomateriály vykazujú lepšie vlastnosti v porovnaní s mikro alebo makrosvetom. A aký je medzi nimi rozdiel? „Ako už z pomenovania vyplýva, tak minimálne v rozmeroch. Taktiež sa môžu prejavovať rôzne vlastnosti látok. Napríklad farba zlata sa odlišuje podľa toho či hovoríme o nanočasticiach (vínovo červená – závisí aj od veľkosti nanočastíc), alebo hovoríme o mikrovrstve zlata, či o hrubších vrstvách, kde ma zlato tradičnú charakteristickú farbu,“ zdôrazňuje J. Hovancová.

nanoštruktúry vytvorené prírodou

Nanomateriály môžeme rozdeľovať aj podľa toho, akými vylepšenými vlastnosťami disponujú. Môžu to byť: optické vlastnosti, katalytické, separačné, adhézne, fyzikálne a mechanické vlastnosti. Nanomateriály taktiež môžeme rozdeľovať podľa toho, aké štruktúry vytvárajú:

0D štruktúry – tzv. kvantové bodky;
1D štruktúry – nanovlákna, nanotrubičky;
2D štruktúry – filmy a povlaky;
3D štruktúry – polykryštály.

Je potrebné ich poznať kvôli tomu, že ich rozmer a vlastnosti umožňujú využitie v nových aplikáciách a nižšiu spotrebu materiálov. Nanomateriály našli uplatnenie v rôznych oblastiach, ako napríklad v batériách, akumulátoroch, nanonátery zasa na rôznych povrchoch s cieľom predchádzať opotrebovaniu povrchu, antibakteriálne častice striebra sa využívajú napríklad v textíliách, v elektrochemických katalyzátoroch, v elektronike ako rôzne čipy, procesory a mnoho ďalších aplikácií.

nanoštruktúry vytvorené človekom*********************************************

Koncom mája 2018 si študenti stredných škôl mohli vyskúšať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) aké je to prežiť jeden deň v koži vysokoškoláka. Počas podujatia s názvom „Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka“ tak mali možnosť zúčastniť sa prednášok, cvičení či laboratórnych meraní z viacerých predmetov, napríklad chémie, matematiky, fyziky, informatiky, biológie, ekológie a geografie. Na tohoročný 3. ročník podujatia sa prihlásilo 364 žiakov z 32 stredných škôl.

 

Informácie a fotografie poskytla: doc. RNDr. Andrea Straková-Fedorková PhD., Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V Košiciach vychádza Slnko oproti Bratislave skôr.
Zistite viac