Na trhu práce záleží aj na pohlaví, ukazuje výskum vedkýň zo SAV

14. júl. 2020 • Psychologické vedy

Na trhu práce záleží aj na pohlaví, ukazuje výskum vedkýň zo SAV

Výskum vedkýň z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) ukázal, že ženám by personalisti ponúkli o 200 eur nižšiu mzdu než mužom pri pohovore na identickú pozíciu.

Do výskumu sa zapojilo až 155 odborníkov, ktorí pracujú v procese prijímania a prepúšťania zamestnancov. Vedkyne ich požiadali, aby vyhodnotili životopisy troch kandidátov, ktorí sa uchádzajú o pozíciu regionálneho obchodného manažéra.

„Konkrétne sme chceli zistiť, či budú v procese prijímania do zamestnania ženy hodnotené inak ako muži, aký plat im bude ponúknutý, koho by v prípade ekonomickej krízy personalisti skôr prepustili. Zaujímalo nás aj to, akú úlohu zohráva v celom procese diskriminácia a predsudky,“ vysvetlila Magdalena Adamus z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Najviac znevýhodnené boli tie najlepšie

155 odborníkov rozdelili na dve polovice. Prvá polovica dostala na zhodnotenie životopisy so ženskými menami a druhá hodnotila tie isté životopisy, avšak tentokrát boli označené mužským menom. Pri každom kandidátovi mali personalisti vyhodnotiť, na koľko ho považujú za kompetentného, či je vhodný na danú pracovnú pozíciu a akým dojmom pôsobí. Na záver mali odborníci napísať, aký plat by uchádzačovi ponúkli.

„Zistili sme, že ženám by personalisti ponúkli o 200 eur nižšiu mzdu ako identickým uchádzačom - mužom. Personalisti správne identifikovali kandidátov, ktorí boli objektívne najlepší, a tým aj ponúkali vyššiu mzdu, no práve v tejto skupine bol rozdiel medzi ponúkanými mzdami pre mužov a pre ženy najvypuklejší. Najlepšia kandidátka bola najviac znevýhodnená, pretože v porovnaní s identickým mužským kandidátom jej bol ponúknutý o 15 % nižší nástupný plat,“ povedala Eva Ballová Mikušková z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Ilustračný obrázok, Zdroj: istockphoto.com

Diskriminácie sa dopúšťajú najmä ženy

Výsledky výskumu hodnotia psychologičky SAV ako znepokojujúce. Prekvapilo ich aj to, že diskriminácie sa dopúšťajú najmä ženy personalistky. Tie totiž ponúkli mužom až o 240 eur viac pri plate po skúšobnej lehote ako ženským kandidátkam. Takéto rozdielne ponuky pre ženy a mužov sa u mužov personalistov nevyskytovali. Vo všeobecnosti platí, že v personalistike pracuje viac žien ako mužov.

„Personalisti boli náchylní prepustiť skôr mužov s častejšími absenciami v porovnaní so ženami, ktoré tiež často absentovali, čo je pozitívne pre ženy uchádzajúce sa o zamestnanie,“ povedala Magdalena Adamus.

Okrem toho výsledky tiež naznačujú, že situácia na trhu práce je zložitá, ovplyvňovaná mnohými nepísanými a väčšinou neuvedomovanými normami a predsudkami, na čo doplácajú predovšetkým ženy.

Ilustračný obrázok, Zdroj: istockphoto.com

„Vytvára sa bludný kruh, kde naďalej pretrváva predstava, že domáce práce a starostlivosť o deti i ostatných členov domácnosti je „ženská“ špecializácia. To núti ženy vyberať si zamestnania, ktoré umožňujú spájať rodinný život s prácou, a mužov venovať sa skôr kariére. Takýto prístup má ďalekosiahle následky, a to nielen ekonomické, ale aj psychologické. Obmedzuje sa aktívna prítomnosť otcov v živote detí, ktorá má nezanedbateľný vplyv na ich vývoj, no tak u mužov, ako aj u žien sa obmedzuje najmä nastolenie rovnováhy rodina - práca, ktorá sa silne spája s celkovou životnou spokojnosťou,“ dodala Eva Ballová Mikušková.

Zdroj: Tlačová správa SAV

Foto: istockphoto.com

(DK)

 

Súvisiace:

Hore
Quark_2020
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 7/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Dva najbežnejšie typy strachu: klauni a výšky.