Na Slovensku vzniklo prvé centrum na výskum umelej inteligencie


Na Slovensku vzniklo prvé centrum na výskum umelej inteligencie

Umelá inteligencia zásadným spôsobom zmení naše životy. Má potenciál pre inovácie, prinášajúce nové zaujímavé produkty a služby, ktoré zmenia ekonomiku. Je možné, že umelá inteligencia bude hrať významnú úlohu aj v riešení zásadných spoločenských výziev, akými sú napríklad klimatické zmeny, bezpečnosť, zdravie, zabezpečenie potravín a ďalších zdrojov.

Na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa dňa 27. júna 2019 stretlo viac ako sto odborníkov v oblasti umelej inteligencie z celého Slovenska, aby prezentovali a podporili vznik Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie – slovak.AI. Myšlienka založenia centra vznikla vďaka silnému partnerstvu medzi akademickými inštitúciami, zástupcami priemyslu a štátu, ktorými sú: Slovenská technická univerzita v Bratislave, ITAS – IT Asociácia Slovenska a Americká obchodná komora v SR s podporou ďalších slovenských výskumných univerzít a akademických pracovísk a s podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. 

Prof. Mária Bieliková, Mário Lelovský a minister László Sólymos

Prof. Mária Bieliková, Mário Lelovský a minister László Sólymos

Predsedníčka novovzniknutej platformy prof. Mária Bieliková, dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v tejto súvislosti uviedla: „Vznik slovak.AI je významným krokom v mnohých ohľadoch, najmä však vytvorí predpoklad pre zapojenie sa Slovenska do medzinárodných štruktúr a sietí centier umelej inteligencie." 

Slovak.AI je nezisková platfoma otvorená pre všetky subjekty akademického, súkromného, verejného a neziskového sektora, ktoré sa venujú oblasti umelej inteligencie na Slovensku, a víta všetkých, ktorí majú záujem spolupracovať a podporiť jej rozvoj. 

Zakladatelia slovak.AI sú presvedčení, že spojením síl môže Slovenská republika efektívnejšie a kvalitnejšie rozvíjať talenty v oblasti umelej inteligencie. Chcú tak zastaviť únik mozgov, ktorému čelí Slovensko vo všetkých oblastiach a veľmi citeľný je aj v oblasti informačných technológií. Mladým ľuďom chcú predstaviť konkurencieschopnú alternatívu v silne sa rozvíjajúcej oblasti s veľkým potenciálom. Zároveň chcú získať talenty zo zahraničia ponukou atraktívneho špičkového vedeckého pracoviska a propagáciou existujúcich výskumných tímov. Veria, že posilnením univerzít a prepojením s priemyslom dokážu spolu priniesť hodnoty a zaujímavé výzvy.

Tím na čele slovak.AI chce posilniť spoluprácu, podporiť vytváranie a transfer poznatkov z výskumu, podnecovať  odborné diskusie so zameraním na umelú inteligenciu aj s cieľom popularizovať a rozvíjať túto oblasť, tlmočiť prínosy a riziká, ktoré umelá inteligencia prináša. 

Slovak.AI umožní Slovensku zapojiť sa do Programu Digitálna Európa a čerpať zdroje z Európy. Európska komisia plánuje investovať do podpory rozvoja umelej inteligencie v rokoch 2021 – 2027 okolo 2,5 miliardy eur a aj pre vedcov a firmy zo Slovenska sa tým otvárajú nové možnosti financovania výskumu. 

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto:

https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/na-stu-vzniklo-centrum-pre-vyskum-umelej-inteligencie.html?page_id=12933

https://slovak.ai/#goals

Ilustračné foto: pixabay.com (TheDigitalArtist)

 

Súvisiace:

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Tradícia je súčasťou každej kultúry, pretože znamená stabilitu.
Zistite viac