Na dolnom Zemplíne môžeme pozorovať vzácne druhy vtákov

16. aug. 2019 • Prírodné vedy

Na dolnom Zemplíne môžeme pozorovať vzácne druhy vtákov

Aj napriek mnohým problémom a nepriaznivým prognózam v súvislosti so suchom a nedostatkom vody na Východoslovenskej nížine nám tento rok pripravil prekvapivé zistenia. Ako uvádza Štátna ochrana prírody SR, ide o úspešné hniezdenie mimoriadne vzácnych druhov vtákov v jednej z našich najzaujímavejších rezervácií Národnej prírodnej rezerváciiSenianske rybníky.

Najväčším lákadlom pre pozorovateľa vtáctva na východnom Slovensku sú nepochybne Senianske rybníky. V poslednej dobe tu môžeme pozorovať mimoriadne vzácne druhy. Prvým z nich je krásny bahniak s príznačným menom – šišila bocianovitá (Himantopus himantopus). Zároveň ide o doposiaľ najpočetnejšie hniezdenie na východnom Slovensku. Priamo v Národnej prírodnej rezervácii Senianske rybníky zahniezdili na bahnitých okrajoch plytkej vodnej plochy s riedkou vodnou vegetáciou. Odborníci odhadujú, že tu úspešne vyhniezdilo 8 až 10 párov.

Pri monitoringu lokality v prvých júlových dňoch bolo zaznamenaných približne 20 dospelých jedincov, ktoré intenzívne varovali a snažili sa simulovať poranenia krídel, aby odlákali potenciálnych predátorov od mláďat.  Naposledy, a jediný raz, šišily úspešne hniezdili na Senianskych rybníkoch ešte v roku 1976, neúspešné hniezdenia sú známe z rokov 1995 a 2017, čo potvrdzuje, že sa jedná naozaj o veľmi vzácneho obyvateľa „Vtáčieho raja”. Vhodné podmienky pre zahniezdenie šišíl tu vznikli vďaka manipulácii s vodnou hladinou, ktorá sa držala na nižšej úrovni ako v uplynulých rokoch, čo sa ukázalo ako správny prístup. A vyhovuje to nielen šišilám.

šišila bocianovitá (Himantopus himantopus)šišila bocianovitá (Himantopus himantopus)

Popri šišilách zahniezdilo minimálne 9 párov čajky smejivej (Chroicocephalus ridibundus). Tento v minulosti bežný a početný druh sa na Senianske rybníky  vrátil po dlhých desiatich rokoch.

čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus)čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus)

Mimoriadne potešujúce je aj zistenie, že v rezervácii s najväčšou pravdepodobnosťou úspešne zahniezdili aj čoríky čierne (Chlidonias niger), ktorých tu poletovalo 6 dospelých jedincov a na vodnej hladine plávalo 5 slabo lietajúcich mláďat. O hniezdení tohto druhu na rybničnej sústave neboli údaje presne 30 rokov.

čoríky čierne (Chlidonias niger), čoríky čierne (Chlidonias niger)

K tomuto úspechu určite prispeli aj opatrenia, ktoré sa začali realizovať pre záchranu mnohých ohrozených druhov v tomto jedinečnom území a sú naplánované v ďalšom období aj prostredníctvom projektu  – LIFE15 NAT/SK/000861 „Obnova mokradí a ochrana vtákov v CHVÚ Poiplie, Horná Orava a Senianske rybníky na Slovensku”.

Národná prírodná rezervácia a chránené vtáčie územie – Senianske rybníky

Senianske rybníky sa rozprestierajú na východnom Slovensku a zaberajú obce Iňačovce v okrese Michalovce a obce Blatná Polianka v okrese Sobrance, kde sa nachádza tzv. senianska depresia, jedna z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe. V roku 1974 boli Senianske rybníky vyhlásené za štátnu prírodnú rezerváciu, v zmysle vtedajšieho platného zákona o štátnej ochrane prírody, za účelom ochrany vzácnych biocenóz a vodného vtáctva na vedeckovýskumné, kultúrno-výchovne a náučné ciele o výmere 21,28 ha. V zmysle v súčasnosti platného zákona o ochrane prírody a krajiny s účinnosťou od 1. 1. 1995 sú Senianske rybníky ustanovené za národnú prírodnú rezerváciu (NPR), ktorá predstavuje mimoriadne cenné a významné územie z dôvodu výskytu vodného a pri vode žijúceho vtáctva a jedinečnú oddychovú lokalitu na jarnom a jesennom migračnom ťahu. Na území NPR Senianske rybníky platí najprísnejší piaty stupeň ochrany a na území ochranného pásma štvrtý stupeň ochrany.

Dnešná vtáčia lokalita Senné má rozlohu 1 440 ha a zahŕňa: národnú prírodnú rezerváciu, sústavu chovných rybníkov a okolité lúky. Možnosť nenáročného pozorovania a poznávania vtáctva láka na Senné stále viac ornitológov a milovníkov prírody z celého Slovenska aj z Európy. Po vybudovaní rybničnej sústavy v Iňačovciach, pozostávajúcej z 28 hospodárskych rybníkov sa rybnikárstvo stalo dominantným prvkom miestnej ekonomiky. Hlavnými chovanými druhmi rýb sú kapor, amur, tolstolobik, sumec, šťuka a iné. Vo vyčlenených rybníkoch si prídu na svoje aj milovníci športového a rekreačného rybolovu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Štátna ochrana prírody SR

http://www.dolnyzemplin.sk/detail-keyword.html?p=b10d5ae8c33a5fafdaeca0056eb3bf10

Foto: archív SOS/BirdLife Slovensko, Ľubomír Hrinko

 

Súvisiace:

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Mikrobiológia je vedný odbor, ktorý skúma jednobunkové mikroorganizmy a nebunkové mikroorganizmy.
Zistite viac