Na Detskej Univerzite Komenského Online môžu študovať deti z celého Slovenska

21. júl. 2018 • Iný

Na Detskej Univerzite Komenského Online môžu študovať deti z celého Slovenska

Do 8. ročníka Detskej Univerzity Komenského Online (DUK Online) sa môžu do konca júla 2018 prihlásiť deti vo veku od 9 do 14 rokov. Spoločnosť DATALAN v partnerskej spolupráci s Univerzitou Komenského a Divadlom Aréna v Bratislave každoročne organizuje DUK Online, o ktorú je stále väčší záujem. Počas predchádzajúcich  rokov túto modernú formu vzdelávania absolvovalo 2146 študentov, z toho úspešne ukončilo s diplomom 1188. 

Spoločnosť DATALAN sa zapojila do unikátneho vzdelávacieho projektu tým, že Detskú Univerzitu Komenského sprístupňuje formou online aj pre tie deti, ktoré sa z rôznych, a to aj kapacitných dôvodov nemôžu zúčastniť DUK v Bratislave. Slovenský líder v oblasti informačných technológií tak prenáša deťom nové poznatky bezplatne cez internet priamo do detských izieb. Vďaka online forme môžu na DUK Online študovať deti z celého Slovenska, a to aj v prípade, že sú na prázdninách v zahraničí.

Moderná forma vzdelávania

DATALAN prináša deťom možnosť študovať online a získať diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského Online. Na prázdninovú online univerzitu sa každý rok hlásia stovky detí, ktoré lákajú nielen zaujímavé a netradičné témy prednášok, ale aj možnosť vidieť a počúvať univerzitných profesorov.

Detská Univerzita Komenského Online je jedinečná príležitosť dozvedieť sa jednoduchou online formou mnoho netušených faktov z rôznych vedných disciplín. Deti spoznajú fyzikálne zákony, chemické reakcie, príčiny prírodných javov, dôležité historické udalosti, ale aj zaujímavosti z oblastí práva, financií či psychológie.

Deti si budú môcť overiť novozískané vedomosti v online kvízoch a získavať tak za štúdium body. Absolventmi Detskej Univerzity Komenského Online a hrdými majiteľmi univerzitného diplomu sa stanú tí študenti, ktorí úspešne absolvujú aspoň 5 z 8 testov.


Prihlasovanie je už otvorené a možnosť prihlásiť sa je do 31. júla 2028 na https://www.duk.sk/sk/registracia

Kapacita na DUK Online je neobmedzená, takže pre všetky štúdia chtivé deti budú pripravené nielen online prednášky, ale aj vedomostné kvízy a atraktívne súťaže. Výhodou je, že môžu študovať vtedy, keď majú čas a chuť, prípadne si môžu „prednášku“ vziať so sebou na pláž a nové vedomosti si priamo otestovať v online kvíze. Vďaka voľnému prístupu k množstvu cenných informácií nastúpia v septembri do školy o nejaké vedomosti bohatšie.

Atraktívny program

Popri prednáškach uznávaných profesorov nebude chýbať špeciálny IT workshop, súťaže a ďalší atraktívny program. Najväčšou výhodou online štúdia je jednoduchá dostupnosť. V auguste sa uskutoční špeciálny IT workshop, na ktorom organizátori predstavia deťom technológie budúcnosti a ukážu im, akú budúcnosť môžu mať znalci programovacieho jazyka. V prípade záujmu sa ho môžu zúčastniť aj študenti DUK online štúdia.

DATALAN & Microsoft Slovakia pripravili IT workshop na tému Technológie budúcnosti – Povolanie PROGRAMÁTOR: Baví ľudí. IT workshop sa uskutoční v dňoch 13. a 14. augusta 2018.

V digitálnej ére bude práve znalosť programovacieho jazyka naberať na dôležitosti. Na workshope IT experti predstavia deťom najdôležitejšie programovacie jazyky aj výhody, ktoré znalosť „programátorčiny“ prináša do každodenného života – od lepšej schopnosti pochopiť a riešiť zložité problémy až po lepšie možnosti profesionálneho uplatnenia v budúcnosti.

Deti budú mať tiež príležitosť vyskúšať si programovanie a dozvedia sa, ako môžu vyzerať výsledky programátorskej práce v praxi a to všetko vďaka nástroju MINECRAFT: Education Edition. Kedysi hra, dnes pomôcka pri vzdelávaní miliónov detí na celej planéte. Učitelia pomocou neho rozširujú znalosti detí v oblasti fyziky, matematiky, histórie či práve programovania.   

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti DATALAN a garant online projektu Marek Paščák konštatoval: „Ako dokazuje prax, študenti dnes už vyžadujú moderné formy vzdelávania a prispôsobenie prístupu k poznatkom aj kontaktu s vyučujúcimi novým trendom, ako sú smartfóny, informácie prístupné na jeden klik a online komunikácia, ktoré už bežne využívajú vo svojom živote. Spoločnosť DATALAN aj prostredníctvom DUK Online ukazuje, ako môže moderný prístup vyvolať v deťoch záujem o poznávanie nových vecí a ako s nimi školy môžu zlepšiť komunikáciu.“

Ako funguje DUK Online?

  1. Podľa podmienok DUK je štúdium určené pre deti vo veku od 9 do 14 rokov.
  2. So študentmi bude online komunikovať DUK online koordinátor, ktorý im bude nielen posielať výsledky online testov, ale aj zodpovie akúkoľvek otázku k štúdiu, prednáškam či profesorom.
  3. Online vy­učo­va­nie je každoročne bezplatné, kapacitne neobmedzené a ab­sol­vo­vať ho môžu deti z celého Slovenska. Stačí im chuť vzdelávať sa a prístup na internet.
  4. Celé štúdium prebieha na dukonline.sk: študentom je tam každý týždeň v utorok prístupné video a prepis z aktuálnej prednášky.
  5. Aktuálny 8. ročník štartuje 10. júla 2018 prvou prednáškou a končí sa 28. augusta 2018 poslednou – ôsmou prednáškou.
  6. Ku každej prednáške pripravuje DATALAN onli­ne skú­šob­ný test. Vý­sle­dok tes­tu sa štu­denti doz­vedia prostred­níc­tvom e-mai­lu.
  7. Na ab­sol­vo­va­nie DUK online a získanie diplomu musia úspešne zvládnuť aspoň 5 z 8 testov. Diplomy budú úspešným študentom zaslané do 10. septembra.

Štúdium na DUK Online je bezplatné.  Prístupné je na webe dukonline.sk počas celých letných prázdnin.

 

Spracovala a redigovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: http://www.dukonline.sk/

https://www.duk.sk/sk/online-studium

https://www.duk.sk/sk/o-duk

Uverejnila: MB

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ľudia si evolúciou vytvorili dva významné komunikačné systémy – priamy (reč) a nepriamy (písmo).
Zistite viac