Mladý talent Európy chce pozdvihnúť povedomie o urbánnych vedách

19. nov. 2017 • Spoločenské vedy

Mladý talent Európy chce pozdvihnúť povedomie o urbánnych vedách

Oto Nováček je pôvodom z Ružomberka, avšak už piaty rok žije v Bratislave. Svoje bývanie na slovenské pomery hodnotí ako pomerne neštandardné, pretože je súčasťou projektu sociálneho (rozumej spoločenského) bývania. 

Oto je čerstvý absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave. Okrem Bratislavy žil v Nemeckom Hamburgu, kde aj študoval a v New Yorku, kde strávil niekoľko mesiacov v rámci stáže pre OSN. Okrem architektúry a urbanizmu sa venuje čiastočne aj výskumu a urbánnej fotografii, ktorú prezentuje aj na sociálnych sieťach. Miluje športy ako plávanie, beh, či lyžovanie. Je nadšený cyklista a propagátor ekologicky priateľského životného štýlu.

Oto Nováček sa stal Talentom Novej Európy a to nepochybne aj preto, že sa za posledné tri roky zúčastnil na niekoľkých národných i medzinárodných workshopoch a súťažiach.  Za svoje 3 najväčšie úspechy považuje: 1. miesto v medzinárodnej urbanistickej sútaži United Nations, Kenya, 1. miesto v architektonicko-urbanistickej súťaži na Luník IX (obrázky Luník) a 1. miesto v esejistickej súťaži Nadácie Pontis a následnú stáž v OSN v NYC.

M. HUCÁKOVÁ: Z týchto medzinárodných a domácich prvenstiev ma zaujala súťaž Luník IX. Čomu ste sa venovali v tomto projekte, zmení sa tvár tohto miesta aj vďaka Vám?

O. NOVÁČEK: Všetky tieto projekty, ktorým sa venujem, navzájom súvisia. Avšak asi najvýznamnejší z pohľadu realizovateľnosti a ďalšieho vývoja sa javí víťazstvo v architektonicko-urbanistickej súťaži na Luník IX. Tento projekt sa spolu s ostatnými členmi tímu snažíme posunúť na ďalšiu úroveň. Momentálne snaha spočíva v otvorení dialógu s ďalšími zainteresovanými stranami a jednotlivcami o možnostiach spolupráce a realizovateľnosti.

Luník IX/schéma perspektíva

M. H.: Aká je budúcnosť Vášho projektu? Kam až by ste toto celé chceli posunúť, pretože určite je mnoho, čo by sa dalo na tomto mieste zmeniť.

O. NOVÁČEK: Mojim cieľom pri všetkých dlhodobých projektoch je snaha o presah medzi teoretickou rovinou urbanizmu a jej praktickou aplikáciou, ako aj snaha o hľadanie inovatívnych postupov a tvorby prostredia. Úlohou projektov je tak nielen adresovať otázku hmotného prostredia, ale najmä širšieho spektra spoločenským problémov. Mojím zámerom je okrem priameho vplyvu na riešenie problematických otázok, taktiež snaha o pozdvihnutie povedomia o urbánnych vedách. 

M. H.: Čomu sa v živote ešte venujete, pokiaľ možno v oblasti vedy a výskumu, robí Vám to radosť a máte v tejto oblasti plány a vízie?

O. NOVÁČEK: V mojich projektoch sa snažím adresovať súčasné spoločenské otázky rasového, sociálneho a ekonomického vylúčenia obyvateľov na lokálnej, ale aj globálnej úrovni. Mojim cieľom je hľadať riešenia spojené s tvorbou hmotného prostredia. Pri hľadaní riešení sa často dostávam do kontaktu s témami ako udržateľný rozvoj, doprava, či poľnohospodárstvo.

Keňa

M. H.: Považujete Vy seba za človeka, ktorý raz bude vedcom, ktorý prináša ostatným riešenia uľahčujúce život?

O. NOVÁČEK: Záleží, ako definujete slovo vedec. Bohužiaľ na Slovensku je architektonický a urbanistický výskum považovaný za nie veľmi relevantný, nakoľko sa často jedná o výstupy, ktoré nie sú exaktne merateľné, teda aspoň nie okamžite. Toto najmä platí o urbánnych vedách. Avšak dúfam, že aj v budúcnosti budem schopný prispieť k transformácii pohľadu na tento odbor, ako jeden z kľúčových pre tvorbu inkluzívnej spoločnosti a koniec koncom krajších miest.

M. H.: Čím sa v živote riadite a prenáša sa to potom do všetkých oblastí života? Nielen možno do tej „pracovnej, vzdelávacej“, ale aj osobnej?

O. NOVÁČEK: Mojím mottom sa v poslednej dobe stal výrok nemeckého spisovateľa J. W. Goetheho „Vedomosť nestačí; musíme aplikovať. Ochota nestačí; musíme to urobiť.“ Snažím sa teda nájsť rovnováhu medzi vedomosťou a praxou. Môj pohľad na svet je taktiež formovaný sociálnym a demokratickým pohľadom na svet. Vždy sa snažím udržať si od vecí odstup a triezvy pohľad, aj keď občas je to náročné.

M. H.: Ďakujem za rozhovor a želám veľa úspechov.

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: z archívu Oto Nováček

Uverejnila: VČ

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pištoľové krevety majú špecializované klepeto, prostredníctvom ktorého dokážu korisť zabiť zvukom.
Zistite viac