Mladý stredoškolák upozorňuje v online priestore na hrôzy fašizmu

02. jún. 2019 • Spoločenské vedy

Mladý stredoškolák upozorňuje v online priestore na hrôzy fašizmu

Marek Mach je stredoškolák, ktorý sa aktívne zaujíma nielen o svoje najbližšie okolie, ale veľmi intenzívne reflektuje aj dianie v spoločnosti, predovšetkým narastajúce tendencie smerom k šíreniu extrémizmu a radikálnych názorov.

17. 11. 2016, na výročie nežnej revolúcie, založil webovú stránku Mladí proti fašizmu, na ktorej približuje mladým ľuďom hrôzy totalitného režimu. Chce takto vyplniť chýbajúci priestor medzi médiami a mladými ľuďmi, ktorý je často napádaný zavádzajúcimi príspevkami z oblasti proruských a fašistických strán na Slovensku.

V čase založenia webu bol Marek iba prvákom na strednej škole. Dnes je aktuálnym víťazom súťažnej konferencie JUNIOR INTERNET AMAVET 2019. V kategórií Junior Learn ho odborná porota vybrala ako najlepšieho najmä pre jeho angažovanosť, úsilie a nezlomnú vôľu meniť spoločnosť k lepšiemu. Amavet – Asociácia pre mládež, vedu a techniku sa dlhodobo venuje šikovným mladým ľuďom a ich výnimočné myšlienky a projekty každoročne oceňuje.

Medzi víťazmi sa tento rok ocitol aj Marek Mach, a tak sme ho oslovili na rozhovor, aby sme sa o jeho projekte a plánoch do budúcna dozvedeli viac.

M. HUCÁKOVÁ: Prečo si založil webovú stránku Mladí proti fašizmu? Mnohí by sa možno aj opýtali, či sa to dá v takom mladom veku...

M. MACH: Projekt som založil ako odpoveď na hustnúcu spoločenskú atmosféru, ktorá vyústila vo voľbách v roku 2016. Jeho cieľom je znížiť riziko radikalizácie medzi mladými ľuďmi a zobrazenie možnej zmeny aj bez extrémizmu. A čo sa týka toho, ako sa to dá v takom mladom veku, tak odpoveď je podľa mňa jednoduchá. Nezamýšľal som sa nad tým, prečo to nejde, ale nad tým, ako to viem spraviť a tou cestou som sa aj vydal.

M. H.: Koľko toho vedia mladí ľudia okolo Teba jednak o politike a potom aj o dejinách, špeciálne napríklad o udalostiach, ktoré sa diali v čase druhej svetovej vojny a pred jej vypuknutím?

M. MACH: Nemyslím si, že mladí by mali problém s poznaním histórie ako takej. Áno, možno celkovo narazíme na určité nedostatky v prípade, že ideme viac dopodrobna, ale som presvedčený, že s nárastom extrémizmu to nemá veľa spoločného. Problémom je skôr to, že nastupujúca generácia sa nevenuje politike, nevieme zaujímavým spôsobom priblížiť politiku mladým ľuďom a ukázať, že sa ich priamo dotýka. Problémom je tiež to, že nedokážeme prepojiť históriu so súčasnosťou a presvedčiť ľudí, že čokoľvek z histórie sa môže opakovať, ak to dovolíme.

Marek Mach; foto z archívu MarekaM. H.: Čo Ťa škola naučila o tomto období? Predovšetkým fakty, čísla, dátumy, mená, alebo ste sa aj do hĺbky s učiteľom rozprávali o súvislostiach a odkazoch do budúcnosti?

M. MACH: V školách sa o danom období učíme dosť. V tom osobne problém ani nevidím. Chyba bude skôr vo vyučovacom procese. Kladie sa dôraz na nepodstatné detaily a uniká nám dôležitá podstata. A to sa netýka len dejepisu.

M. H.: Jedna vec je pôsobenie cez web, v online priestore. Aké je to ale presviedčať ľudí v praxi? Podarilo sa už Tebe osobne presvedčiť konkrétnych ľudí, že máme v spoločnosti skupiny, hnutia, zoskupenia, ktoré môžu predstavovať extrém, ktorý je nebezpečný?

M. MACH: Treba ukazovať príklady z reálneho života. Nestačí omieľať, že Európska únia je super vec, pokiaľ to na niečom nedokážeme ukázať. Ako príklad spomeniem napríklad fakt, že častokrát jediné nové a moderné veci na školách sú tie, ktoré sú hradené z fondov EÚ. Žiaci s nimi dennodenne prichádzajú do kontaktu, ale častokrát si to nemusia uvedomiť. Takých príkladov sa dá nájsť strašne veľa.

M. H.: Aké ciele si kladieš so svojím projektom do budúcna? Bude sa ten online priestor, v ktorom pôsobíš, ešte viac rozširovať?

M. MACH: Čo sa týka cieľov do budúcna, tak sú pomerne veľké. Odvíjajú sa z časti od grantového programu #mamnato, ktorý som získal na začiatku tohto roka. Viac však zatiaľ prezrádzať nechcem :-)

M. H.: Viac ani nebudeme „vyzvedať“. Želáme veľa šťastia pri plnení týchto veľkých plánov.

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Fotografie poskytol: Marek Mach

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Na konci mladšej kamennej doby sa na scéne objavil prvý chemický prvok – meď.
Zistite viac