Mladí výskumníci, zapojte sa do programu UC Berkeley v oblasti inteligentných dopravných systémov

08. nov. 2018 • Technické vedy

Mladí výskumníci, zapojte sa do programu UC Berkeley v oblasti inteligentných dopravných systémov

Mladí výskumníci z celého Slovenska majú šancu zapojiť sa do programu UC Berkeley. V októbri 2018 bola vyhlásená druhá výzva na podávanie prihlášok v rámci programu s Kalifornskou univerzitou (Technická fakulta). Program je zameraný na zvyšovanie kompetencií mladých výskumníkov z celého Slovenska v oblasti inteligentných dopravných systémov.

Podmienkou účasti je záujem o spoluprácu s UC Berkeley – College of Engineering, identifikovanie spoločnej oblasti výskumu na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) a UC Berkeley – College of Engineering v oblastiach inteligentných dopravných systémov, dopravy všeobecne so zameraním na moderné informačné technológie, treba tiež spĺňať kategóriu študenta Ing. alebo PhD. štúdia, resp. mladého vedeckého, výskumného pracovníka, do 3 mesiacov dať na publikovanie minimálne jeden vedecko-výskumný a jeden popularizačný článok z pobytu a záväzok odpracovať 3 roky po absolvovaní pobytu na domovskej inštitúcii v SR, dĺžka pobytu 4 – 6 mesiacov.

Termín podávania prihlášok je 16. november 2018. Medzi požadované dokumenty prihlášky (všetky v angličtine) patria motivačný list, projekt vo forme zámeru (Project Statement Proposal), CV, 2x odporúčací list (z toho 1x od priameho nadriadeného a 1x od vedúceho pracoviska/resp. ním povereného zamestnanca).

Zmluvu strategického partnerstva s Kalifornskou univerzitou v Berkeley (UC Berkeley) v oblasti inteligentných dopravných systémov podpísala UNIZA dňa 21. 9. 2017. Vďaka podpore Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bolo možné poslať prvého vedeckého pracovníka do Kalifornie už v pilotnej výzve z januára 2018.
Prvým, ktorý sa zúčastňuje tohto pobytu je Ing. Gregor – získal štipendium a teraz je v Berkeley s projektom Strojového učenia vo forme implementácie s otvoreným zdrojom prostredníctvom viacúčelových metód strojového učenia. Podľa vyjadrení predstaviteľov z UC Berkeley sú v USA s jeho pôsobením veľmi spokojní a už teraz sa tešia na ďalšieho štipendistu.

„Pre UNIZA bolo veľkým úspechom spojenie s prestížnou americkou univerzitou v Berkeley v spoločných oblastiach výskumu. Vedecký pracovník z pilotnej výzvy sa práve nachádza v Berkeley a už teraz sa tešíme, ako v rámci aktuálnej druhej výzvy poskytneme niekomu ďalšiemu túto novú a neopakovateľnú príležitosť,“ hovorí Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Bližšie informácie

 

Informácie a foto poskytla: Ing. Martina Slavíková, Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Podujatia
Hore
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Šošovkostroj vznikol na Štedrý deň.
Zistite viac