Menej známe antioxidanty... Vedeli ste o ďateline lúčnej?

27. máj. 2019 • Biologické vedy

Menej známe antioxidanty... Vedeli ste o ďateline lúčnej?

Bobuľové ovocie, najmä čučoriedky, ale aj špenát, cesnak, brokolica, zelený čaj či paradajky sú známe zdroje antioxidantov. No povedali by ste, že rovnako pozitívne účinky má aj ďatelina lúčna (Trifolium pratense)?, ktorá  patrí do čeľade Fabaceae (bôbovité). Je bohatým zdrojom flavonoidov, izoflavonoidov, fenolických látok či organických kyselín. Z tohto dôvodu sa tím v zložení Silvia Pitoňáková, Zdenka Bedlovičová, Aneta Salayová a Imrich Strapáč (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice) rozhodli stanoviť antioxidačnú aktivitu rôznych extraktov tejto rastliny.

Zapojili sa do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda. Vo svojej práci Stanovenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov ďateliny lúčnej priblížili, že ďatelina lúčna (Trifolium pratense) je už po stáročia využívaná v ľudovom liečiteľstve. Zmienky o použití ďateliny sa podľa nich nachádzajú u amerických eklektikov, ktorí vo svojej knihe z roku 1898, King´s American Dispensatory, ďatelinu popisujú ako prostriedok na liečbu čierneho kašľa, bronchitídy, tuberkulózy a tiež načrtli protinádorové účinky.

„V súčasnej ľudovej medicíne má droga vnútorné i vonkajšie uplatnenie, napríklad pri liečbe ekzémov či psoriázy, ako aj kašľa, chronických zápalov priedušiek a pri podpore trávenia. Z hľadiska obsahových látok sú známe najmä fenolické a polyfenolické látky, flavonoidy, saponíny .“

ďatelinaAko experimentálny materiál bola použitá komerčne dostupná vňať Trifolium pratense vo forme homogénneho prášku. Extrakty boli pripravené mikroextrakciou do rozpúšťadiel s polárnym charakterom (voda, metanol, zmes voda/metanol v pomere 1/1). Extrakcia bola robená pri laboratórnej teplote a za varu (reflux). „Schopnosť vychytávať voľné radikály sme stanovili metódou vychytávania radikálov DPPH,“ uviedli autori. Z výsledkov podľa nich vyplýva, že ďatelina lúčna je bohatým zdrojom antioxidantov s potenciálom ďalšieho využitia v medicínskej oblasti.

Ako ešte dopĺňa Silvia Pitoňáková, ide o čiastkové výsledky, v ktorých spolu s kolegami študovali antioxidačné vlastnosti ďateliny lúčnej. „Bežní ľudia ju považujú za burinu. Zistili sme, že má veľmi dobré antioxidačné vlastnosti, obsahuje pomerne vysoké množstvo fenolických látok a flavonoidov, ktoré sú považované za rastlinné antioxidanty. Ďalšou časťou našej práce je príprava strieborných nanočastíc metódami zelenej syntézy a štúdium ich antibakteriálnych vlastností, keďže v súčasnosti je veľkým problémom rezistencia voči bežným antibiotikám.“

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie a ilustráciu poskytla: Silvia Pitoňáková

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Couleur/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Bryndza pôvodne vznikla z potreby uchovať čerstvo nadojené ovčie mlieko.
Zistite viac