Medzi ocenených pedagógov patrí odborník na mayskú mytológiu prof. Mgr. Milan Kováč, PhD.

28. nov. 2018 • Spoločenské vedy

Medzi ocenených pedagógov patrí odborník na mayskú mytológiu prof. Mgr. Milan Kováč, PhD.

Je svetovo uznávaným odborníkom na mayskú mytológiu a najstaršie mayské dejiny. Okrem početných antropologických výskumov v Mexiku stojí už desať rokov na čele jedného z najväčších a najvýznamnejších medzinárodných archeologických výskumov v Guatemale. Vedecké výsledky slovenského tímu vedeného prof. Mgr. Milanom Kováčom, PhD., Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave boli publikované aj v najnovšom čísle časopisu Science. Patrí medzi 30 pedagógov UK, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov; ďakovné listy im pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Pri tejto príležitosti vám sprostredkovávame rozhovor s prof. Mgr. Milanom Kováčom, PhD.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

M. KOVÁČ: Je to pre mňa veľká česť, zvlášť keď ide o deň študentstva a nežnej revolúcie, ten dátum si nesmierne vážim.

S. C.: Čím konkrétne sa na Filozofickej fakulte UK zaoberáte?

M. KOVÁČ: Vediem Katedru porovnávacej religionistiky a Centrum mezoamerických štúdií.

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

M. KOVÁČ: Asi to budú moje najnovšie objavy v guatemalskom pralese urobené pomocou technológie LiDAR a s nimi súvisiace publikovanie v časopise Science.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

M. KOVÁČ: Prácu som si vybral viac pre vedu, než pre pedagogickú zložku, ale aj tá ma napĺňa, najmä u doktorandov a pokročilých študentov, tým sa venujem s veľkým oduševnením.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

M. KOVÁČ: Je nielen zle ohodnotený, ale aj nesprávne hodnotený. Môj názor je celkovo kritický, pedagogickú činnosť je treba modernizovať a internacionalizovať.

S. C.: Čo by bolo dobré vylepšiť?

M. KOVÁČ: V prvom rade platy, od nich sa odvíja kvalita. Mali by byť tiež stanovené špeciálne kritériá pre humanitné vedy, ktoré sú nespravodlivo bodované rovnako ako prírodné. Celkovo, proces hodnotenia našej práce je nešťastný. A v rámci samotnej výučby by som presadzoval vysoký podiel angličtiny, výmenné pobyty do zahraničia, cielený nábor zahraničných študentov k nám a záverečné práce našich študentov minimálne od stupňa PhD., povinne v angličtine.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

M. KOVÁČ: V prvom rade, aby veľa čítali. Hoci mnohí mladí si dnes myslia, že vystačia s googlením, bez čítania kníh sa úspešne študovať nedá. A potom, aby vytrvali pri svojich snoch, úporne sa ich držali a naplnili ich.

 

Rozhovor poskytol: prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta UK

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/clenovia-katedry/milankovac/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Vedecká cukráreň 2
Veda v CENTRE máj
Quark_2020
Vedecká cukráreň 5/2020
Veda v Centre
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
TAG Slovenská veda
kúpa časopisov jún 2016
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Úzkosť je emócia, ktorá sprevádza životom nielen ľudí, ale aj zvieratá.
Zistite viac