Máš talent v oblasti vedy, umenia alebo športu? Prihlás sa do programu Talenty Novej Európy!

22. feb. 2019 • Spoločenské vedy

Máš talent v oblasti vedy, umenia alebo športu? Prihlás sa do programu Talenty Novej Európy!

V tomto roku sa koná 12. ročník grantového programu Talenty Novej Európy, ktorý realizuje Stredoeurópska nadácia spolu so spoločnosťou SLOVNAFT, a. s., Bratislava. Cieľom programu je pomôcť výnimočne nadaným deťom a mladým ľuďom, aby mohli ďalej rozvíjať svoj talent. Prihlásiť sa dá do 25. februára 2019.

Školy, umelecké školy, športové kluby a centrá voľného času zväčša nemajú dostatočné možnosti a vybavenie na zabezpečenie plnohodnotného rozvoja mladého talentu. Často si ani samotní rodičia talentovaného dieťaťa nemôžu dovoliť podporovať jeho napredovanie v potrebnej miere, najmä ak v rodine nie je jediným dieťaťom.

Talenty Novej EurópyStredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT a. s. dlhodobo podporujú výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo oslabený. Podpora mladých talentov je rozdelená do troch oblastí: veda, umenie a šport. Uchádzači, ktorí splnia podmienky a budú vybraní odbornou porotou, dostanú ponuku získať finančný príspevok (grant). Celková suma pre všetky tri oblasti je 66 tisíc eur. Grant môžu použiť na úhradu nákladov spojených s rozvojom svojho talentu.

Počas 11-tich rokov existencie programu Talenty Novej Európy získalo granty v hodnote viac ako 650 tisíc eur celkovo 350 talentovaných žiakov a študentov. Financie využili napríklad na nákup laboratórnych pomôcok, hudobných nástrojov, kníh a športovej výbavy. Veľká časť z grantov smerovala aj na financovanie profesijných a študijných pobytov v zahraničí, účasti na športových podujatiach a tréningov.

Kto môže získať grant?

V rámci aktuálneho ročníka programu Talenty Novej Európy sa o grant v oblasti VEDA a UMENIE môžu uchádzať: žiaci a študenti vo veku od 12 do 25 rokov (v prípade hudobného talentu od 10 rokov), ktorí navštevujú ZŠ, SŠ alebo VŠ a majú za sebou úspechy v domácich alebo zahraničných súťažiach. Ich konkrétne umiestnenie v celoslovenskej súťaži by malo byť a 1. – 3. mieste alebo v medzinárodnej súťaži (s účastníkmi minimálne z troch rôznych krajín) na 1. – 10. mieste.

V oblasti ŠPORT sa môžu o grant uchádzať žiaci a študenti vo veku od 8 do 18 rokov navštevujúci ZŠ alebo SŠ (okrem profesionálnych športovcov a športovkýň), ktorí majú za sebou úspechy v domácich alebo zahraničných súťažiach, a to konkrétne umiestnenie na 1. – 3. mieste v celoslovenskej súťaži alebo na 1. – 10. mieste v medzinárodnej súťaži.

Uchádzať sa o grant môžu aj mladí ľudia, ktorí sú prijatí na štúdium na vysokú školu od akademického roku 2019/2020, ako aj úspešní finalisti predošlých ročníkov, ak spĺňajú všetky podmienky programu. Grant je možné žiadať len pre individuálnu osobu (mladý talent v oblasti vedy, umenia alebo športový talent). Neplnoleté dieťa musí do projektu prihlásiť jeho zákonný zástupca (rodič, opatrovník). V prípade, že nadaný mladý človek už dovŕšil vek 18 rokov, môže sa do projektu prihlásiť aj sám.

Aký bol predchádzajúci ročník?

Odborné poroty v 11. ročníku rozhodli, že zo 185 prihlásených sa Talentom Novej Európy stalo 54 z nich. Finančnú podporu získalo 30 športovcov a 24 umelcov a vedcov. Rozhodujúcim kritériom boli dosiahnuté výsledky na medzinárodnej úrovni, ako aj perspektíva ďalšieho rozvoja talentu.

Vo finálových kolách talentovaní mladí ľudia svojimi vynikajúcimi prezentáciami prekvapili aj skúsených porotcov. O grantoch v minulom ročníku rozhodovali: výtvarníčka Ilona Németh, matematik SAV Anatolij Dvurečenskij, riaditeľ Konzervatória v Bratislave Peter Čerman, pedagóg FTVŠ UK Ľubor Tománek, viceprezident Slovenského zväzu hádzanej Ernő Kelecsényi, šéfredaktor a majiteľ portálu http://www.takurcitee.sk Denis Bohumil Schvarcz, chemik zo SAV Tomáš Bertók a violončelista Jozef Lupták.

Výkonná riaditeľka Stredoeurópskej nadácie Szilvia Czuczor v tejto súvislosti uviedla: „Každý rok pribúdajú nové mladé osobnosti, ktoré ma prekvapia svojou víziou a odhodlaním ísť za svojim snom. Som šťastná, že naši laureáti z predchádzajúcich ročníkov študujú na prestížnych medzinárodných univerzitách, sú členmi najlepších hudobných telies, pracujú v špičkových vedeckých tímoch a dosahujú výnimočné športové výsledky.“

Vyjadrenia troch úspešných talentov z doterajších ročníkov

Kategória VEDA

Ondrej Vrábel: „Od malička som chcel byť vynálezcom. Chcel som vytvoriť niečo nové a užitočné. Keď som mal asi 11 rokov, uvedomil som si, že sesternica mojej maminy Dáška, potrebuje pri učení špeciálny prístup. Rozhodol som sa, že pre ňu vytvorím aplikáciu, s ktorou sa jej bude učiť ľahšie. Postupne som sa učil programovať a začal som pripravovať jednoduché hry, pomocou ktorých sa učila písmená, farby či čísla. Môj projekt (alebo vynález?) Pinf Hry sa začal rozrastať, dostal sa do desiatok škôl a stoviek rodín. Mojou motiváciou sú úsmevy detí, ktoré sa s Pinf Hrami hrajú, spokojné názory rodičov a učiteľov a v neposlednom rade aj ocenenia hodnotiace moju prácu. Chcem, aby moje špeciálne vzdelávacie hry pomáhali čo najviac deťom, ktoré pomoc potrebujú."

Kategória UMENIE

Ján Bogdan: „Na violončelo hrám od svojich 5 rokov. Niekoľkokrát som získal ocenenie „Talent Novej Európy“ a aj vďaka víťaznému grantu môžem dnes študovať na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni.“

Kategória ŠPORT

Alexander Světlík: „Už ako 16-ročný plavec som prekonal 30-ročný rekord najznámejšieho slovenského plavca všetkých čias Marcela Géryho na 200 m motýlik o takmer 3 sekundy. Vo svojej krátkej kariére som získal 22 titulov majstra SR a celkovo som prekonal 51 slovenských rekordov v plávaní.“

Prehľad víťazov v jednotlivých ročníkoch programu Talenty Novej Európy

Pred vyplnením online prihlášky si podrobne prečítajte pravidlá grantového programu pre oblasti veda, šport a umenie.

Viac informácií o programe Talenty Novej Európy nájdete na http://www.tne.sk

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ľudia majú v tele desaťkrát viac baktérii ako vlastných buniek (a stokrát viac vírusov).
Zistite viac