Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Program L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku opäť ocenil tri nadané výskumníčky

VEDA NA DOSAH

Program L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede podporil tri talentované vedkyne pôsobiace na Slovensku a uznal dôležitosť ich práce.

Na fotke zľava: Jeho Exc. Pascal Le Deunff, veľvyslanec Francúzska na Slovensku, Denisa Frelichová, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO, prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV a predsedkyňa odbornej komisie, Mgr. Natália Salomé Móller, PhD., laureátka v kategórii fyzikálne a formálne vedy, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV, Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD., laureátka v kategórii inžinierske vedy a technológie, Mgr. Lívia Labudová, PhD., laureátka v kategórii vedy o živej prírode, Brigitte Streller, generálna riaditeľka LOréal na Slovensku.

Na fotografii zľava: Jeho exc. Pascal Le Deunff, veľvyslanec Francúzska na Slovensku, Denisa Frelichová, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO, prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV a predsedníčka odbornej komisie, Mgr. Natália Salomé Móller, PhD., laureátka v kategórii fyzikálne a formálne vedy, prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV, Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD., laureátka v kategórii inžinierske vedy a technológie, Mgr. Lívia Labudová, PhD., laureátka v kategórii vedy o živej prírode, Brigitte Streller, generálna riaditeľka L'Oréal na Slovensku. Zdroj: L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

Životnosť jadrových elektrární, mapy rizika výskytu sucha, ale aj kvantové hodiny a gravitácia. Tri mladé vedkyne pôsobiace na Slovensku, ktorých projekty sa snažia o praktické a inovatívne riešenia zložitých výskumných tém, ocenil 8. ročník talentového programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku. Výskumníčky si rozdelili sumu 21 000 eur, ktorú môžu použiť nielen na svoj vedecký výskum.

Svet potrebuje vedu, veda potrebuje ženy

Hoci digitálna revolúcia so sebou prináša mnoho príležitostí, zastúpenie žien v kritických oblastiach, ako sú informačné technológie, nanotechnológie, matematika, fyzika a inžinierstvo, nie je dostatočné. Ženy predstavujú iba jednu tretinu (36 percent), na vedúcich pozíciách ich pracuje len 9 percent. Tento nepomer je ešte výraznejší, ak vezmeme do úvahy, že ženy tvoria 70 percent pracovníkov v zamestnaniach s vysokým rizikom automatizácie. Odhaduje sa, že do roku 2050 zanikne polovica súčasných pracovných miest, pričom ženy stratia päť pracovných miest na každé získané, zatiaľ čo muži prídu iba o tri.

Uznanie kritickej potreby podporovať ženy vo vede od začiatku ich kariéry je prvoradé. Významnú úlohu v tomto úsilí zohráva L’Oréal s talentovým programom L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede, ktorý poskytuje finančnú podporu a mediálne zviditeľnenie vedkyniam na Slovensku. „Zvýšením prítomnosti a prínosu žien vo vede môžeme zabezpečiť inkluzívnejší a vyváženejší prístup k vedeckému bádaniu a inováciám, ktoré budú formovať náš svet pre budúce generácie,“ povedala Brigitte Streller, generálna riaditeľka L’Oréal na Slovensku.

Spoločnosť L’Oréal stojí za vedkyňami

Podporiť výskumníčky pôsobiace na Slovensku a uznať ich dôležitú prácu je cieľom programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Jeho 8. ročník už spoznal tri laureátky vo veku do 40 rokov (vrátane), ktoré svoj výskum realizujú na slovenských vedeckých pracoviskách. Ocenené vedkyne si rozdelili sumu 21 000 eur, ktorú môžu použiť na profesijný, ale i na osobný rozvoj. Celkovo sa do programu tento rok zapojilo takmer 40 vedkýň.

„Sme veľmi radi, že podobne ako v predošlých ročníkoch nášho programu sa aj do toho ôsmeho prihlásili brilantné mladé dámy, ktoré sú budúcnosťou slovenskej vedy. Ich odhodlanie nám dáva nádej na lepšie a udržateľnejšie zajtrajšky. Plne stojíme za ženami, ktoré pôsobia vo vedeckom výskume, a sme hrdí na to, že ich už dlhé roky podporujeme,“ uviedol Petr Štěpánek, PhD., vedecký riaditeľ L’Oréal na Slovensku.

Prihlásené vedecké projekty hodnotila odborná komisia v SAV, ktorej predsedala prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV. „Aj na Slovensku je možné budovať vedeckú kariéru a stať sa prínosom nielen pre súčasnú spoločnosť, ale aj pre budúce generácie. Veľmi si vážime prácu všetkých vedkýň pôsobiacich na slovenských výskumných pracoviskách. Veríme, že aj vďaka nášmu programu inšpirujeme k dôležitej výskumnej dráhe ďalšie talentované dievčatá,“ uviedla.

Kto sú tohtoročné laureátky?

Ôsmy ročník programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede udelil ceny celkovo v troch výskumných oblastiach. V kategórii inžinierske vedy a technológie zvíťazila Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD., ktorá pôsobí v Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V rámci medzinárodného projektu DELISA-LTO experimentálne pozoruje zmenu mechanických a mikroštrukturálnych vlastností materiálov jadrovej elektrárne po jej 30-ročnej prevádzke pri teplote 300 °C. Výsledkom projektu bude overenie jadrovej bezpečnosti pri predĺžení životnosti jadrovej elektrárne na 60 rokov, prípadne vytvorenie odporúčaní a zavedenie onlajnových meracích techník, ktoré budú stav materiálu priebežne sledovať a upozornia na možnú poruchu jeho celistvosti.

Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD.

Laureátka kategórie inžinierske vedy a technológie Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. Zdroj: L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

Laureátkou kategórie fyzikálne a formálne vedy sa stala Mgr. Natália Salomé Móller, PhD., z Fyzikálneho ústavu SAV – Centrum pre výskum kvantovej informácie. Jej výskum sa odohráva na pomedzí kvantovej fyziky, ktorá opisuje mikroskopický svet, a všeobecnej teórie relativity sústreďujúcej sa na makroskopický svet, najmä na gravitačné javy. Konkrétnym predmetom štúdia tejto vedkyne sú kvantové hodiny v gravitačnom pozadí, kde skúma témy ako kauzalita, zachovanie energie a referenčné rámce. Vďaka vybraným vlastnostiam kvantových hodín môže na teoretické skúmanie uvedených tém použiť širokú škálu matematických techník alebo navrhnúť experimenty.

Laureátka kategórie fyzikálne a formálne vedy, Mgr. Natália Salomé Móller, PhD.

Laureátka kategórie fyzikálne a formálne vedy Mgr. Natália Salomé Móller, PhD. Zdroj: L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

V kategórii vedy o živej prírode určila komisia ako víťazku Mgr. Líviu Labudovú, PhD., pôsobiacu v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Zaoberá sa prípravou máp rizika výskytu sucha, ktoré budú užitočným materiálom pre tvorcov politík nielen na národnej, ale i regionálnej a lokálnej úrovni. Ako hlavný indikátor v tomto výskume slúži štandardizovaný zrážkový a evapotranspiračný index. Ten skúma pomer medzi množstvom dažďových alebo snehových zrážok a množstvom vody potrebným na výpar. Porovnaním hodnôt indexu za posledné desaťročia sa zistí, ktoré lokality sú náchylnejšie na výskyt meteorologického sucha.

Laureátka kategórie vedy o živej prírode, Mgr. Lívia Labudová, PhD.

Laureátka kategórie vedy o živej prírode Mgr. Lívia Labudová, PhD. Zdroj: L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

Víťazky 8. ročníka programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

Vedy o živej prírode:

  1. Mgr. Lívia Labudová, PhD.
  2. Mgr. Olha Lakhneko, PhD.
  3. Mgr. Marína Cihová, PhD.

Fyzikálne a formálne vedy:

  1. Mgr. Natália Salomé Móller, PhD.
  2. doc. Mgr Anna Kityk, PhD.
  3. PharmDr. Katarína Maráková, PhD.

Inžinierske vedy a technológie:

  1. Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD.
  2. Nurshen Mutlu Kurtuldu, PhD.
  3. Ing. Kateryna Kamyshnykova, PhD.

O programe L’Oréal – UNESCO For Women In Science

L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 na podporu žien vedkýň. Cieľom programu je oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a ich vplyv odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, ako i poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku ich kariéry. Program sa postupne rozšíril do mnohých svetových krajín a vyznamenal viac ako 4 400 žien zo 140 štátov.

Profesorky Emmanuelle Charpentierová a Jennifer A. Doudnová, laureátky medzinárodného programu L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede z roku 2016, získali v roku 2020 Nobelovu cenu za chémiu. Nadviazali tak na laureátky medzinárodného programu 2008, ktoré v roku 2009 získali Nobelovu cenu vo svojej oblasti odborných znalostí. Boli nimi Elisabeth Blackburnová v odbore medicína a fyziológia a Ada Jonathová v odbore chémia.

O programe L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

L’Oréal –UNESCO Pre ženy vo vede oceňuje vedkyne na Slovensku už ôsmy rok. Doposiaľ bolo ocenených 19 vedkýň, ktoré si rozdelili sumu 91 000 eur. Spoločnosť L’Oréal na tomto ročníku spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied (SAV), Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), Slovenskou komisiou pre UNESCO a s platformou Žijem vedu.

Zdroj: TS L’Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky