Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pandémia výrazne skrátila strednú dĺžku života na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Od začiatku 90. rokov až do roku 2019 sa život Slovákov a Sloveniek v podstate kontinuálne predlžoval.

Ilustračná fotografia. Podľa najnovšieho prieskumu depresívne pocity prevažujú u nezaočkovaných ľudí. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Zdroj: iStockphoto.com.

Nepriaznivá epidemiologická situácia v roku 2020 priniesla pomerne významný pokles hodnôt strednej dĺžky života pri narodení. Ukazovateľ predstavuje priemerný počet rokov, ktorý sa osoba pravdepodobne dožije. U mužov to bolo približne o 0,9 roka a u žien o 0,7 roka menej. Hlavnou príčinou zhoršenia úmrtnostných pomerov bolo najmä zvýšenie pravdepodobností úmrtia v seniorskom veku.

Dramatický nárast počtu zomretých v roku 2021, ktorý môžeme vidieť z predbežných údajov Štatistického úradu SR, sa s najväčšou pravdepodobnosťou odzrkadlí v ďalšom rapídnom skrátení strednej dĺžky života u oboch pohlaví.

Podobné hodnoty ako na začiatku 20. storočia

Kým v predpandemickom období zomieralo na Slovensku ročne v priemere 51- až 54-tisíc osôb, v prvom roku pandémie stúpol tento počet na necelých 60-tisíc. V roku 2021 umrelo dokonca viac ako 72-tisíc ľudí, čo v relatívnom vyjadrení predstavuje približne trinásť úmrtí na tisíc obyvateľov.

„Takto vysoké počty zomretých osôb Slovensko dosahovalo na začiatku 20. storočia a približne rovnakú hrubú mieru úmrtnosti sme mali tesne po druhej svetovej vojne. V oboch prípadoch však musím doplniť, že to bolo pri výrazne mladšej vekovej štruktúre obyvateľstva a pri početne menšej populácii,“ vysvetľuje Branislav Šprocha z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Výskumník na základe dostupných predbežných údajov zostavil úmrtnostnú tabuľku – demografický model, ktorý prináša presnejší pohľad na vplyv pandémie na proces úmrtnosti v roku 2021.

„Tabuľka naznačuje, že v roku 2021 nedošlo len k skráteniu dĺžky života, ale tento jav prebehol v ďaleko väčšom meradle. Podľa predbežných údajov by medzi rokmi 2020 a 2021 mohla stredná dĺžka života pri narodení u mužov klesnúť o ďalších približne 1,8 roka a u žien o 1,7 roka,“ hovorí odborník.

„Ak to porovnáme so situáciou z roka 2019, tak sa v priebehu dvoch nasledujúcich pandemických rokov dĺžka života na Slovensku skrátila v mužskej časti populácie o asi 2,7 roka a u žien o viac ako 2,4 roka,“ zdôrazňuje demograf a dodáva, že z hľadiska populačnej histórie tohto demografického procesu by sme sa vrátili na úroveň, ktorú Slovensko dosahovalo okolo rokov 2009 a 2010 u mužov a 2007 a 2008 u žien.

Situácia sa zhoršila vo viacerých kategóriách

Hlbšia analýza poklesu hodnôt strednej dĺžky života pri narodení medzi rokmi 2019 a 2021 potvrdila dominanciu vplyvu zhoršenia úmrtnostných pomerov vo veku 65 až 74 rokov. Súčasne poukazuje na zvýraznenie príspevkov aj v mladšom veku. Ide najmä o osoby vo veku 50 až 64 rokov.

Situácia sa však pomerne výrazne zhoršila aj vo veku 35 až 49 rokov. V najmladších vekoch zostali príspevky síce kladné, čo signalizuje zlepšovanie úmrtnostných pomerov, no pre celkový vývoj sú však pomerne zanedbateľné.

Zaujímavosťou je tiež situácia v najstaršom veku, kde príspevky na skrátení strednej dĺžky života pri narodení zostali u mužov takmer rovnaké, len u žien došlo k určitému nárastu. Ten však nebol taký dynamický ako vo vekovej kategórii 50 až 64 a najmä 65 až 79 rokov.

Zdroj: Tlačová správa SAV

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky