Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Archeológovia SAV pozývajú do nového unikátneho múzea

VEDA NA DOSAH

Múzeum Klenotnica Veľkej Moravy je výsledkom slovensko-českej spolupráce.

Archeoskanzen Modrá v Česku. Zdroj: Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen Modrá v Česku. Zdroj: Archeoskanzen Modrá

Na konci júna bolo v najväčšom a najnavštevovanejšom archeologickom skanzene Českej republiky slávnostne otvorené nové unikátne múzeum – Klenotnica Veľkej Moravy. Ide o výsledok spoločného slovensko-českého projektu s názvom Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy.

Najvýznamnejšie nálezy Veľkej Moravy

„V rekordne krátkom čase sa nám podarilo vybudovať pod úrovňou terénu archeoskanzenu moderné múzeum s najvýkonnejšími zabezpečovacími systémami. V rámci pilotnej výstavy s názvom Elity Veľkej Moravy sú verejnosti predstavené najvýznamnejšie nálezy z hradísk a pohrebísk Veľkej Moravy, ktoré reprezentujú hmotnú kultúru spájanú s najvyššou spoločenskou vrstvou 9. – 10. storočia,“ povedala Jaroslava Ruttkayová z Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

Návštevník môže vidieť množstvo jedinečných dobových výrobkov – šperky, výzbroj, výstroj zasadené do panoramatických scén zobrazujúcich najvýznamnejšie medzníky veľkomoravského vývoja.

„Ide o nálezy reprezentujúce významné juhomoravské náleziská – Mikulčice, Staré Město, Uherské Hradiště, Modrá, Pohansko u Břeclavi. Osobitnú pozornosť púta originál zvona z hradiska Bojná neďaleko Topoľčian, ktorý patrí k európskym unikátom dokladajúcim nielen upevňovanie kresťanstva v 9. storočí, ale zároveň poukazuje aj na vyspelosť vtedajšej nobility,“ uviedla archeologička.

Zapojilo sa aj Slovensko

Na českej strane je nositeľom projektu obec Modrá a na slovenskej strane obec Cífer. Práve starostovia týchto obcí dokázali zladiť všetkých aktérov projektu a v stanovených termínoch dosiahnuť skvelý výsledok, ktorý od prvého dňa vyvolal obrovský záujem verejnosti.

Hlavným autorom scenára výstavy je Luděk Galuška. Samotná výstava je dielom Moravského zemského múzea v spolupráci s obcou Modrá, Archeologickým ústavom AV ČR, Brno, v. v. i., Filozofickou fakultou Masarykovej univerzity – Ústavom archeológie a muzeológie a Archeologickým ústavom SAV, v. v. i.

Deň otvorených dverí a archeologických depozitárov v Nitre

Archeologický ústav SAV, v. v. i. pozýva všetkých záujemcov o dávnu históriu na Deň otvorených dverí a archeologických depozitárov, ktorý sa uskutoční dňa 6. júla 2024 od 10. do 16. hodiny v Nitre na Martinskom vrchu (bývalé kasárne pod Zoborom, Dobšinského ulica, vstup od veľkého kruhového objazdu).

Návštevníci uvidia časť depozitárov, výber z najvýznamnejších archeologických nálezov z aktuálnych archeologických výskumov, prácu konzervátorov, ukážky analýzy ľudských kostrových pozostatkov, ukážky šperkárskej a hrnčiarskej výroby, nové výsledky 3D a virtuálnej archeológie.

Tradične budú sprístupnené tri experimentálne domy z obdobia Veľkej Moravy, ktoré sme postavili na základe výsledkov archeologických výskumov a náznaková rekonštrukcia pôdorysu Kostola sv. Martina.

Mnohých určite priláka výpal slovanskej keramiky vo vernej kópii hrnčiarskej pece z veľkomoravského obdobia. Deti si zároveň budú môcť vyskúšať práce na tréningovom  archeologickom výskume.

Zdroj: SAV, Archeologický ústav SAV

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky