Letné kvízy: Život a dielo Jána Andreja Segnera

15. aug. 2020 • Matematické vedy

Letné kvízy: Život a dielo Jána Andreja Segnera

Oprášte si vedomosti o vynálezcoch a vynálezoch, ktoré zmenili svet. Druhý letný kvízový špeciál patrí vedcovi, ktorý významne ovplyvnil moderné technológie, aj keď sa svojej slávy nedožil.

Ján Andrej Segner vyrastal bez matky a svoje nadanie pravdepodobne sčasti zdedil po matematicky vzdelanom otcovi, ktorý pracoval ako výberca daní a správca mestskej pokladne. Jeho syn však nešiel v jeho stopách – peniaze ho nelákali. Rozhodol sa pre štúdium medicíny, ktoré však musel dvakrát prerušiť.

Ján Andrej sa už ako dieťa zaujímal o vedu, okrem lekárskej vedy ho fascinovala aj matematika, chémia či fyzika. Mal rád svoj domov, no vášeň pre vedu (a neskôr aj láska) ho zaviedli na mnohé významné univerzity. Patril medzi najvýznamnejšie európske osobnosti svojho veku a jeho objavy významne ovplyvnili modernú vedu a techniku.

Okrem toho, že bol významným priekopníkom, bol aj popularizátorom vedy – svoje poznatky sa vždy snažil šíriť aj mimo odbornej komunity. Množstvo jeho publikovaných prác je dôkazom jeho odbornosti, no zároveň aj schopnosti interpretovať zložité technológie do jednoduchého jazyka. Sám Johann Andreas Segner slávu vo svojom odbore za svojho života nedosiahol, stal sa však newtonovským „obrom“, na ktorého ramená sa mohli postaviť jeho nasledovníci.

Ilustračná grafika. Obrázok: iStockphoto.com

(TL)

 

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark_11/2020
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Najstarší jantár z Libanonu pochádza z čias jury.
Zistite viac