Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach počas dňa otvorených dverí ponúkla množstvo inšpirácií na štúdium

13. feb. 2018 • Lekárske vedy

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach počas dňa otvorených dverí ponúkla množstvo inšpirácií na štúdium

Počas dňa otvorených dverí (DOD) asi osemsto študentov stredných škôl využilo príležitosť navštíviť najstaršiu fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a dozvedieť sa čosi nové z oblasti medicíny, no predovšetkým získať množstvo informácií o samotnej fakulte a štúdiu v rámci dvoch lekárskych a piatich nelekárskych študijných programov. Záujemcov o štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ čakali na DOD nielen zaujímavé prezentácie a videá, ohmatať si mohli aj chirurgické nástroje, ľudské kosti a špeciálne modely a vyskúšali si aj vytrhávanie a vŕtanie zubov na trenažéroch.

Predklinické odbory: AnatómiaProdekanka MUDr. Silvia Timková, PhD., študentom stručne predstavila fakultu a štúdium zahŕňajúce všeobecné a zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, fyzioterapiu a verejné zdravotníctvo. Náplň lekárskych študijných programov Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo v kocke priblížili predovšetkým aktivity v štyroch veľkých posluchárňach. Výučbu predklinických predmetov demonštrovali rôzne modely a skutočné ľudské kosti v posluchárni P2, kde pracovníci Ústavu anatómie vysvetľovali študentom, prečo sa (nie) je treba báť anatómie, ktorá je pre medikov v prvých dvoch ročníkoch vzhľadom na svoju náročnosť veľkým strašiakom.

V susednej posluchárni P4 sa konala prednáška o náplni internej medicíny, ktorú oživili fotografie a videá z vnútorného prostredia človeka, zatiaľ čo v posluchárni P3 „bežali“ videá z rôznych chirurgických zákrokov a študenti si mali možnosť ohmatať aj rôzne chirurgické nástroje a pomôcky používaných v chirurgii od ihiel, nožníc, peanov a svoriek až po mechanické šijacie aparáty nazývané staplery. Zvuk zubnej vŕtačky sa zas ozýval z posluchárne P1, kde si mohli záujemcovia vyskúšať prácu s vŕtacím trenažérom a vŕtanie do umelých zubov, ale tiež trhanie zubov na takzvaných fantómoch. K demonštrácii zubného lekárstva prispelo aj ďalšie zubárske inštrumentárium, skutočné zuby i modely.

Trhací trenažer: Trhanie zubov

Pre záujemcov o nelekárskej študijné programy boli pripravené prezentácie študijných programov Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo v Seminárnej miestnosti, alebo mohli navštíviť Ústav ošetrovateľstva, ktorého pracovníčky im ukázali simulačné laboratória so špeciálnymi figurínami a simulátormi uľahčujúcimi výučbu ošetrovateľských techník a predstavili študijný program Ošetrovateľstvo.

Určite zaujímavá bola návšteva Laboratória výskumných biomodelov – zverinca, kde sa študenti dozvedeli o prínoseLaboratória výskumných biomodelov hlodavcov pre biomedicínsky výskum, či návšteva Ústavu experimentálnej medicíny zameriavajúceho sa na výskum črevnej mikrobioty, jej úlohy v patogenéze chronických chorôb človeka a možnosti ich prevencie a terapie s využitím cielenej modulácie črevnej mikrobioty. Počas návštevy mali stredoškoláci možnosť zoznámiť sa s jednotlivými laboratóriami a ich vybavením a bol im bližšie predstavený unikátny simulátor ľudského črevného mikrobiálneho ekosystému – TWINSHIME, ktorý je dôležitý pre štúdium fyzikálno-chemických, enzymatických a mikrobiálnych procesov v tráviacom trakte.

Veľký záujem bol pochopiteľne aj o informácie týkajúce sa podávania prihlášok a priebehu prijímacích skúšok či spôsobu testovania, ktoré v infostánku poskytli pracovníčky študijného oddelenia UPJŠ LF. Množstvo uchádzačov o štúdium sa potešilo nečakanému prezentu – knihám s modelovými otázkami z biológie a chémie a záujemcovia o štúdium na lekárskej fakulte, ktorých prijímacie konanie čaká až budúci rok, získali aj informácie o možnostiach absolvovania prípravného kurzu z biológie a chémie na prijímacie skúšky.

Podávanie prvej pomoci

Deň otvorených dverí na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach s množstvom informácií a zážitkov azda pomôže stredoškolákom v rozhodovaní, aký smer si zvoliť vo svojom ďalšom štúdiu a po úspešnom absolvovaní náročných prijímacích skúšok. V minulosti bol deadline na podanie prihlášky v drvivej väčšine odborov 28. februára. Dnes to už neplatí, vysoké školy dávajú študentom oveľa viac času.

 

Informácie a foto poskytla: Jaroslava Oravcová, PR  manažérka LF UPJŠ v Košiciach

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Čaj je nápoj pripravovaný obvykle lúhovaním lístkov rastliny čajovníka v horúcej vode.
Zistite viac