Laboratóriá SAV budú súčasťou medzinárodnej siete EU-NETVAL

23. nov. 2020 • Chemické inžinierstvo

Laboratóriá SAV budú súčasťou medzinárodnej siete EU-NETVAL

Sieť zriadila Európska komisia, aby ochránila zvieratá, ktoré sú používané na vedecké účely.

Do Európskej komisie pre validáciu alternatívnych metód (EU-NETWAL) sa zaradili laboratóriá Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny (CEM) Slovenskej akadémie vied (SAV). Vďaka tomuto úspechu sa ústav môže zúčastňovať validačných projektov EURL-ECVAM, poskytovať expertízu, spolupracovať na školeniach a vzdelávaní v oblasti alternatívnych metód. V spolupráci s expertmi z Európskej únie budú slovenskí vedci pomáhať určiť a overiť vhodné in vitro metódy (teda bez použitia laboratórnych zvierat), ktoré by sa mohli v budúcnosti používať v regulatívnej toxikológii.

„Je to pre nás veľký úspech, ale zároveň aj záväzok. Kľúčovou úlohou bude posilniť ďalší rozvoj laboratórií toxikológie in vitro a stať sa neoddeliteľnou súčasťou zaujímavých projektov EU-NETVAL. Práve podobné medzinárodné skúsenosti obohatia náš ústav o najmodernejšie poznatky v hodnotení bezpečnosti látok in vitro. Touto cestou sa nám môže podariť v niektorých oblastiach čiastočne alebo úplne eliminovať testovanie na zvieratách, prípadne lepšie porozumieť mechanizmom toxicity látok,“ vysvetlil v tlačovej správe SAV Mojmír Mach, riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV.

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV prevádzkuje jedinú chovnú stanicu experimentálnych zvierat na Slovensku. Pracovisko disponuje nielen in vivo laboratóriami, ale aj modernými laboratóriami na vykonávanie toxikologických štúdií in vitro, a poskytuje aj tréningové aktivity v tejto oblasti. Viacerí pracovníci ústavu sú členmi Národnej odbornej vedeckej skupiny pre posudzovanie alternatívnych metód pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a členmi Slovenskej národnej platformy pre princípy 3R (Reduce, Refine, Replace) vo vede a výskume.

 

Zdroj: Tlačová správa SAV 

Foto: iSTOCK

(DK)

Súvisiace:

Hore
Veda v CENTRE 12/2020
Quark_01/2021
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Selén je stopový nekovový prvok s atómovým číslom 34 a je dôležitý pre zdravie človeka.
Zistite viac