Život a dielo Jána Andreja Segnera

28 júla, 2020


Ján Andrej Segner alebo aj Johann Andreas von Segner, patrí k významným vedeckým osobnostiam, ktorých život je zviazaný so Slovenskom. Otestujte sa, čo všetko viete o živote a diele tejto historickej osobnosti.

Ján Andrej Segner sa narodil 9. októbra 1704. V ktorom meste?
Počas svojej kariéry vystriedal niekoľko povolaní. Ktoré k nim nepatrí?
Štúdium lekárskej vedy musel prerušiť až dvakrát. Aké boli dôvody prerušenia?
Na vedecké smerovanie J. A. Segnera mal vplyv aj iný významný slovenský vedec. Ktorý to bol?
Pod akým názvom dnes poznáme jeho najznámejšie dielo?
Počas svojho života vydal niekoľko prác. Ktorá z nasledujúcich nie je jeho dielom?
V roku 1974 sa stal „Professor Primarius“ na univerzite v Halle. Čo znamená toto uznanie?
Rodný dom J. A. Segnera sa nachádza v Bratislave na Michalskej ulici a dnes je chránenou kultúrnou pamiatkou. Ako sa táto budova volá?
J. A. Segner bol ako vedec pomerne všestranný. Považujeme ho za významného lekára, matematika, fyzika, astronóma, či vynálezcu. V ktorej oblasti dosiahol najvýznamnejšie výsledky?
J. A. Segner zomrel v Halle, kde pôsobil ako profesor od roku 1755. Kedy zomrel?