Základné počítačové pojmy

20 augusta, 2015


Tento kvíz pre Vás pripravila Katarína Trgová.

Koľko bitov má bajt?
Čo je packet?
Ako sa volá obrazový bod, ktorý možno zobraziť na monitore počítača alebo televízora?
Na čo sa používa CAPTCHA?
Ako sa volá veda zaoberajúca sa zisťovaním totožnosti na základe unikátnych charakteristických čŕt ľudského tela?
Akú skratku má systém umožňujúci fungovanie počítača aj po výpadku energie?
Technológia rozpoznávania rukou písaného textu do dokumentu je:
USB znamená: