Základné fakty o sopečnej činnosti

26 augusta, 2015


Tento kvíz pre Vás pripravila Zuzana Matejíčková.

Magmatizmus nepredstavuje:
Vulkanizmus rozoznávame:
Počet známych činných sopiek je približne:
Magma dosahuje teplotu:
Rozdiel medzi magmou a lávou je:
Na základe obsahu oxidu kremičitého v magme rozoznávame tri základné typy. V prípade, že obsah SiO2 dosahuje viac ako 65 %, teplota tavenia je okolo 700 °C, viskozita je vysoká a magma sa na povrch dostáva explozívnou erupciou, hovoríme:
Viskozita je jednou zo základných charakteristík lávy. Výrazne ovplyvňuje tvar vulkanických telies a tiež dĺžku lávových prúdov. Ktoré typy lávy (v závislosti na chemickom zložení) sú najpohyblivejšie, a tak dosahujú najdlhšie lávové prúdy?
Lávy môžeme podľa ich chemického zloženia, a teda ich správania na povrchu zeme, deliť na rôzne formy. Hladké, nerozlámané, so zvlneným povrchom nazývame:
Pemza je jedným z produktov sopečnej činnosti. Je výnimočná tým, že po stvrdnutí obsahuje: