Vzťahy a dorozumievanie sa zvierat I.

2 augusta, 2017


Tento kvíz pre Vás pripravil Miroslav Saniga z Ústavu ekológie lesa SAV.

Nápadné pospevovanie operených zástupcov živočíšnej ríše najmä počas jarných dní nie je samoúčelné. Vtáky si nepospevujú len tak z dlhej chvíle. Tieto akustické prejavy vo väčšine prípadov tvoria súčasť zásnubného ceremoniálu. Vtáky však spevom aj:
Tetrov hlucháň sa potenciálnym snúbeniciam dvorí nekonečným recitovaním zásnubného trojveršia. Aby tohto najťažšieho vtáka v európskom lese nikto pri pytačkách nepredbehol, vstáva krátko po polnoci a až do svitania prednáša ľúbostné verše:
Keďže sa vtáky vyznačujú závideniahodnou schopnosťou lietať, nie je preto div, že mnohí operenci túto svoju schopnosť využívajú aj pri nahováračkách. Dravé vtáky sa zasnubujú svojským spôsobom:
Kým samce mnohých vtákov využívajú pri vohľadoch ozdobne operenie či lahodne znejúci spev, niektoré operence takto príroda neobdarila. Preto musia použiť iné prostriedky, ako sa zaliečať nežnejšiemu pohlaviu. Ďatle napríklad:
Repertoár zásnub v živočíšnej ríši je veľmi široký. Každý živočíšny druh ma jemu vlastný ceremoniál zásnub, ktorého stimulom je zachovanie života. Vzácny operenec murárik červenokrídly, obyvateľ nehostinného skalného prostredia, sa samičke dvorí:
Sfarbenie živočíchov nie je vecou náhody, či roztopašnej zábavy prírody, ale dlhodobého formovania počas fylogenetického vývoja druhu. Vystavovaním nápadne sfarbených niektorých partií tela sa dorozumieva:
Zástupcovia triedy hmyzu sa dorozumievajú vylučovaním chemických látok, v ktorých sú rôzne informácie. Vo výlučkoch špeciálnych žliaz poskytuje jedinec ostatným správu o sexuálnej aktivite, potenciálnom nepriateľovi, potravnom zdroji. Látky sa volajú
Včela medonosná je známa svojím zložitým životom v spoločenstvách, v ktorých majú jedince svoje pracovne zaradenie. Včely prieskumníčky lietajú v okolí úľa a informujú osadenstvo úľa o zdroji potravy. Forma informovania včelou – prieskumníčkou je: