Technické vedy

29 júna, 2015


Viacero možností je správnych.

Architektúra je
Aké poznáte druhy metrológie?
Je intelektika veda o umelej inteligencii?
Mechatronika je vzájomne pôsobiacou kombináciou
Vôňa dreva môže byť
Je tvrdenie, že Geodézia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá zisťovaním polohy objektov na Zemi správne?
Elektrická trakcia sa delí na
Optoelektronické prvky sa delia na
Guma ako materiál sa získava z kaučuku?
Oblasť spojenia materiálov zváraním sa nazýva