Spoločenské vedy

6 júla, 2015


Viacero možností je správnych.

Psyché (z gréčtiny) znamená
Patologickými duševnými stavmi a ich liečením sa zaoberá
Andragogika je aplikovaná veda o výchove a vzdelávaní dospelých
Dyslexia je porucha
Dysmúzia je porucha hudobného prejavu
Sociológia je veda o
Každý občan, ktorý je obvinený zo spáchania priestupku alebo trestného činu je považovaný za nevinného, pokiaľ sudca nevznesie právoplatné rozhodnutie o jeho vine a teda platí
V trestnom práve rozlišujeme
Robenie prognózy sa nazýva
Viktimológia je vedná disciplína zaoberajúca sa