Sopečná činnosť

26 augusta, 2015


Tento kvíz pre Vás pripravila Zuzana Matejíčková.

Medzi najznámejšie horúce škvrny nepatrí lokalita:
Vulkanické bomby tvorí materiál určitej veľkosti, ktorý sa dostáva do vzduchu v roztavenom, čiže plastickom stave. Niektoré bomby môžu mať aj pevné „jadro“ staršej horniny. Za vulkanické bomby považujeme vyvreliny, ktoré dosahujú veľkosť v priemere:
Vulkanoklasty predstavujú širokú škálu rôzne veľkých úlomkov lávy vyvrhnutých pri sopečnej erupcii. Ich najdôležitejšiu zložku predstavujú úlomky skla nazývajúce sa:
Lineárne erupcie sú také, kde:
Postvulkanická činnosť:
Po vyprázdnení magmatickej komory vznikajú v dôsledku silnej erupcie alebo prepadnutím sopečného kužeľa kotlovité priehlbiny často značných rozmerov. Nazývame ich:
Pre pyroklastické prúdy je typické, že sa obrovskou rýchlosťou rútia dolu úbočím stratovulkánov do značnej diaľky a ničia všetko, čo im príde do cesty. Tvoria ich: